Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Met Woorden in de Weer

Met Woorden in de Weer | Aanpak | Traject | Cursusaanbod | Praktijk | Veelgestelde vragen

Praktijk

Nieuw boek Met Woorden in de Weer
Lesvoorbereidingen
Registratie
Woordwebben
Kwaliteitskaarten
Competenties
Resultaten

Nieuw boek Met Woorden in de Weer
Antwoorden bij de opdrachten vind je hier.

[naar boven]

Lesvoorbereidingen [naar boven]

Registratie [naar boven]

Woordwebben
Bij onderstaande woordwebben kunt u tekst toevoegen. Afbeeldingen toevoegen gaat moeilijker, daar het format zich hiervoor niet goed leent. Een optie kan zijn om met de muis buiten het tekstvak te gaan staan als je een afbeelding gaat zoeken in een nieuw tabblad. Dan knippen, plakken en naar de juiste plaats verschuiven. Dit alles nadat het woordweb is opgeslagen. Het mooiste is natuurlijk om deze woordwebben, wanneer u een digibord heeft, in het bijbehorende softwareprogramma bijv. Inspire te maken, zodat u ook afbeeldingen kunt toevoegen en ze kunt delen met anderen. Mocht u de woordwebben in PowerPointformat toegestuurd willen krijgen, stuur dan een mail met dit verzoek naar Marjan Molenaar via info@rezulto.nl.
[naar boven]

Kwaliteitskaarten
Het Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad geeft kwaliteitskaarten uit: adviezen voor de organisatie van het taalleesonderwijs. Met de kwaliteitskaarten woordenschat krijgen leerkrachten praktische handvatten voor de inrichting van hun woordenschatonderwijs.
[naar boven]

Competenties
Expliciet woordenschatonderwijs is noodzakelijk om achterstanden bij kinderen weg te werken. Een leerkracht of leidster die erin slaagt om structureel veel nieuwe en belangrijke woorden aan te bieden (intentioneel woordenschatonderwijs) zorgt ervoor dat kinderen de kans krijgen om ook zelf nieuwe woorden op te pikken (incidentele woordverwerving).

De vaardigheden die nodig zijn om structureel veel nieuwe en belangrijke woorden aan te bieden zijn uitgewerkt in competenties op verschillende niveaus. Het basisniveau is een startniveau. Om echt vooruitgang te zien in leerlingenresultaten moet een leerkracht op minimaal ervaren niveau functioneren. Op het excellente niveau is een leerkracht in staat gebruik te maken van diverse differentiatiemogelijkheden binnen het woordenschatonderwijs.
Het traject Met Woorden in de Weer moet er toe leiden dat alle leerkrachten (en eventueel leidsters) deze competenties op minimaal ervaren niveau beheersen.
Om leerkrachten, leidsters, schooldirecties en begeleiders concrete handvatten te geven zijn deze competenties uitgewerkt in leerkracht- en leidstergedrag.
[naar boven]

Resultaten
De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het resultaat van scholen die werken volgens de aanpak Met Woorden in de Weer.

Zo is er onderzoek geweest naar het effect van de tweedaagse training op leerkrachtgedrag en leerling-resultaten. Het onderzoek komt tot de volgende conclusies:
  • Door de training Met Woorden in de Weer kunnen leerkrachtvaardigheden in een relatief korte termijn van drie maanden, bij alle leerkrachten van een schoolteam sterk worden verbeterd.
  • De leerlingen hebben door middel van de Met Woorden in de Weer aanpak significant meer kennis van de doelwoorden opgedaan dan de leerlingen die een normale taalronde hebben gevolgd. Opvallend daarbij is dat leerlingen niet alleen meer woorden kennen, maar ook nog eens meer kennis per woord hebben opgedaan: ze hebben de doelwoorden ‘dieper’ verworven.
Het hele onderzoek is te lezen in: Bulters, I. & A. Vermeer (2007). Leerkrachtvaardigheden en woordenschatonderwijs: het effect van training op leerkrachtgedrag en leerlingprestaties. In: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 77; jrg. 2007, nr. 1. p9-21.
Voor het hele onderzoek klik hier.


Ook is er onderzoek gedaan naar het effect van de aanpak in combinatie met een bestaande methode, in dit geval Piramide. We zien de volgende resultaten in de kleutergroepen:
  • De aanpak Met Woorden in de Weer is goed in te passen bij bestaande methodes.
  • Woordleerresultaten worden (in slechts drie weken) significant verbeterd.
  • Kinderen leren niet alleen meer woorden, maar ook de kwaliteit van de woordenschat (diepe woordkennis) neemt toe. Dit verschil is te zien bij het uitvoeren van hogere cognitieve operaties zoals categoriseren.
Het hele onderzoek is te lezen in: Verhallen, M. & E. van der Zalm (2005). Verbetering van woordenschatopbouw bij jonge kinderen. Mogelijkheden in de voor- en vroegschoolse educatie. In: TTWiA, 74, jaargang 2005, nr. 2. p. 33-45.
Voor het hele onderzoek klik hier.

[naar boven]