Privacyverklaring

Rezulto B.V., hierna te noemen ‘Rezulto’, biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair onderwijs en de thuismarkt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens onderwijsmedewerkers

Rezulto legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Via onze websites kun je producten bestellen, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Bekijk hier de ‘Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens onderwijsmedewerkers’.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen

Scholen die gebruikmaken van onze digitale leermiddelen verstrekken voor dit doel mogelijk persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en medewerkers aan ons. Bekijk hier de ‘Privacyverklaring digitale leermiddelen’.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.