Wat is Wereld vol woorden?

Wereld vol woorden is de lesmethode die speciaal is ontwikkeld voor nieuwkomers op de basisschool in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het materiaal is geschreven voor leerkrachten in het nieuwkomersonderwijs die werken met leerlingen die behoren tot de midden- en bovenbouw van de basisschool. In 2019 is in opdracht van Stichting Kinderpostzegels en LOWAN het lesmateriaal ontwikkeld met als belangrijkste doel om deze groep nieuwkomersleerlingen in één schooljaar zoveel mogelijk woorden uit de Nederlandse taal aan te leren die veel voorkomen in het dagelijks leven.

LOGO staat aan de basis van het materiaal van Wereld vol woorden. Er is in dan ook in het bijzonder aandacht voor hoogfrequente woorden uit de BAK en de BasiLex. Met de woorden die wij uit deze wetenschappelijk samengestelde lijsten hebben geselecteerd voor LOGO doen leerlingen veel (mondelinge) oefeningen. Hierbij is veel aandacht voor wat de leerlingen al aan voorkennis hebben in hun eigen taal, maar is er ook veel ruimte voor interactie-oefeningen. Kinderen moeten deze woorden leren en leren gebruiken!

De woorden en clusters die in Wereld voor woorden worden gebruikt komen uit LOGO, de woordenschataanpak van Rezulto. De gebruikte woorden, woordclusters en praatplaten komen voornamelijk uit LOGO 3000 basiswoorden.
Verder is er een speciale selectie uit LOGO Leeswoorden voor groep 3 en LOGO schooltaalwoorden voor groep 4-5 gemaakt om de doorstroom naar het regulier basisonderwijs te versoepelen.

11 thema's Wereld vol woorden

Rezulto is de uitgever van de thematische aanpak van Wereld vol woorden, maar er bestaat ook een cursorische variant.
Wij vinden het belangrijk dat de leerkracht alle vrijheid heeft om te kiezen met welk thema gestart wordt, en vervolgens ook de keuze heeft gedurende het jaar de volgorde van de thema’s in te vullen en waar nodig bij te stellen.

De thematische aanpak bestaat uit 11 thema’s voor in totaal 36 weken onderwijs

De thema’s variëren onderling van twee tot vijf weken lestijd:

 • In vogelvlucht (4 weken)
 • Van steen tot huis (4 weken)
 • Boekeloeren (4 weken)
 • Van huis tot stad (4 weken)
 • Feest, deel 1 (3 weken)
 • Feest, deel 2 (2 weken)
 • Nyd dit maltyd (4 weken)
 • Hatsjoe (3 weken)
 • Water, deel 1 (3 weken)
 • Water, deel 2 (2 weken)
 • Het weer (3 weken)


De thema’s kunnen op elk tijdstip van het jaar worden ingezet, behalve het thema Feest! Dit thema pas je toe in december, rond de feestdagen.

Totaalpakket Wereld vol woorden thematische aanpak

Materialen

Het complete pakket van de thematische aanpak bestaat uit de volgende materialen:

 • Handleiding: Deze lees je om snel inzicht te krijgen hoe de aanpak is opgebouwd en hoe je deze zo effectief mogelijk kan inzetten in de praktijk.
 • Themaboekjes: 11 boekjes voor in totaal 36 weken onderwijs.
 • LOGO-clusters en praatplaten en leerkrachtkaarten:
  >
   selectie van LOGO 3000 Basiswoorden
  > selectie LOGO Leeswoorden voor groep 3
  > selectie LOGO Schooltaalwoorden voor groep 4-5
 • Wereld vol Woorden clusterplaten: ‘Eigen clusterplaten’, die speciaal zijn ontwikkeld bij de thema’s van Wereld vol woorden.

 • Let op! Speciaal voor Wereld vol woorden zijn selecties gemaakt van clusters en praatplaten uit drie verschillende LOGO-pakketten. Bij het bestellen van Wereld vol woorden ontvang je de selecties hiervan in handige A3-mappen.

Toetsen

Omdat Wereld vol woorden, anders dan LOGO, een methode is, is hierbij speciaal toetsmateriaal ontwikkeld om de voortgang van de leerlingen bij te kunnen houden. Met dit instrument verkrijg je meer informatie over de leerprestaties van de leerlingen en inzicht  in hun productieve (actieve) woordenschat.

 • Toetsboekje: In dit boekje staan alle thematoetsen. Elke toets bestaat uit drie verschillende toetstaken. Je vindt in dit boekje ook de handleiding, met uitleg en aandachtspunten om de toetsen optimaal in te zetten.
 • Toetsbladen: Bij elke thematoets hoort een A3-toetsblad. Hierop staan de afbeeldingen van de themawoorden en platen groot afgebeeld zodat deze goed te zien zijn.
 • Voortgangsformulier: Dit formulier gebruik je om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.