Wat is Wereld vol woorden?

Wereld vol woorden is in opdracht van Kinderpostzegels en LOWAN geschreven voor leerkrachten in het nieuwkomersonderwijs die werken met leerlingen van de midden- en bovenbouw (leeftijd 6-12 jaar) op de basisschool. 

LOGO 3000 is de basis van de woordenschatleerlijn in Wereld vol woorden. Hiermee leren leerlingen de frequente basiswoorden (BAK) en oefenen ze met deze woorden in mondelinge activiteiten en opdrachten. Het materiaal is geschreven samen met leerkrachten uit de praktijk. 

Rezulto is uitgever van de thematische variant, maar er bestaat ook een cursorische variant. Beide varianten zijn gebaseerd op LOGO 3000, wat betekent dat je LOGO 3000 op school nodig hebt om met Wereld vol woorden te kunnen werken. Op deze site vind je informatie over de thematische variant.

Thema's Wereld vol woorden

De thematische aanpak bestaat uit 11 thema’s voor in totaal 36 weken onderwijs

De thema’s variëren onderling van twee tot vijf weken lestijd:

 • In vogelvlucht (4 weken)
 • Van steen tot huis (4 weken)
 • Boekeloeren (4 weken)
 • Van huis tot stad (4 weken)
 • Feest, deel 1 (3 weken)
 • Feest, deel 2 (2 weken)
 • Nyd dit maltyd (4 weken)
 • Hatsjoe (3 weken)
 • Water, deel 1 (3 weken)
 • Water, deel 2 (2 weken)
 • Het weer (3 weken)


De thema’s kunnen op elk tijdstip van het jaar worden ingezet, behalve het thema Feest! Dit thema pas je toe in december, rond de feestdagen.

N.B. Voor het gebruik van de methode Wereld vol woorden is het nodig om LOGO 3000 in bezit te hebben.

Wereld vol woorden materialen

Thematisch pakket

Het complete pakket van de thematische aanpak bestaat uit:

 • Themaboekjes: 11 boekjes voor in totaal 36 weken onderwijs
 • Handleiding: Deze lees je om snel inzicht te krijgen hoe de aanpak is opgebouwd en hoe je deze zo effectief mogelijk kan inzetten in de praktijk.
 • A3-map LOGO groep 3 en LOGO Schooltaalwoorden: Deze map bevat een selectie van 39 clusters en 1 praatplaat (inclusief leerkrachtkaarten), die naast LOGO 3000 gebruikt worden.

  Let op! Het betreft de selectie van woorden die in de aanpak Wereld vol woorden voorkomen. Niet het gehele LOGO groep 3 of LOGO Schooltaalwoorden materiaal.

Toetspakket

Het toetspakket is een instrument om meer informatie te krijgen over de leerprestaties van leerlingen en richt zich op de productieve (actieve) woordenschat van leerlingen.

 • Toetsboekje: In dit boekje staan alle thematoetsen. Elke toets bestaat uit drie verschillende toetstaken. Je vindt in dit boekje ook de handleiding, met uitleg en aandachtspunten om de toetsen optimaal in te zetten.
 • Toetsbladen: Bij elke thematoets hoort een A3-toetsblad. Hierop staan de afbeeldingen van de themawoorden en platen groot afgebeeld zodat deze goed te zien zijn.
 • Voortgangsformulier: Dit formulier gebruik je om de ontwikkeling van de kinderen te volgen.
 • Wereld vol Woorden clusterplaten: ‘Eigen clusterplaten’, die speciaal zijn ontwikkeld bij de thema’s van Wereld vol woorden.