Privacy verklaring

Rezulto B.V., hierna te noemen ‘Rezulto’, biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair onderwijs en de thuismarkt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

 

Primair onderwijs

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens onderwijsmedewerkers

Rezulto legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Via onze websites kun je producten bestellen, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Bekijk hier de ‘Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens onderwijsmedewerkers’.

 

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen

Scholen die gebruikmaken van onze digitale leermiddelen verstrekken voor dit doel mogelijk persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en medewerkers aan ons.

Bekijk hier de ‘Privacyverklaring Digitale leermiddelen’.