Rezulto

Vanaf eind jaren ’90 van de vorige eeuw hebben Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen talloze schoolteams opgeleid in de bekende woordenschataanpak Met Woorden in de Weer. Eerst vooral in en rond Amsterdam, later door het gehele land. Gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Marianne Verhallen leerden zij leerkrachten het woordenschatonderwijs op hun school gestalte te geven.

Deze trainingen waren zo succesvol dat zij in 2008 besloten Rezulto op te richten en zich eveneens te gaan toeleggen op het ontwikkelen van lesmaterialen. Daar bleek namelijk veel behoefte aan te bestaan: kant-en-klaar, mooi vormgegeven, vrolijk lesmateriaal waarmee leerkrachten dat wat ze tijdens het Met Woorden in de Weer-traject hadden geleerd, direct in de klas konden toepassen. Dat materiaal is LOGO geworden: een doorgaande lijn vanaf peuters tot en met groep 5. Voor veel scholen dé oplossing om op een gestructureerde manier de broodnodige woordenschatuitbreiding bij de kinderen te bewerkstelligen.

In 2019 werd het Nieuwkomersonderwijs verblijd met de komst van de thematische aanpak Wereld vol Woorden, ontwikkeld door Dirkje van den Nulft. Gebaseerd op LOGO 3000 biedt deze methode handvatten voor nieuwkomers om zich de Nederlandse basiswoordenschat eigen te maken.

Naast lesmaterialen biedt Rezulto standaard- en maatwerktrainingen om de implementatie op school en de kennisopbouw van leerkrachten te waarborgen.

Net zoals de wereld zich voortdurend ontwikkelt, blijven ook wij ons continu ontwikkelen. Nieuwe producten zijn in de maak!

Het team

Rezulto werkt al jaren samen met een vast team van trainers en ontwikkelaars.

Marianne Verhallen

Marianne Verhallen, opgeleid als taalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, specialiseerde zich in het NT2 (Nederlands als Tweede taal).

Ze werkte op de UvA sinds 1987 en daarna nog bijna 10 jaar als docent op de Pabo te Haarlem, waar zij hoofd was van het Expertisecentrum NT2. In 1994 promoveerde zij aan de UvA op het onderzoek naar diepe woordkennis van kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Vanuit de wetenschap ontstond bij haar de behoefte de vertaalslag te maken naar de praktijk. Samen met Dirkje van den Nulft ontwikkelde zij daarom met succes de aanpak Met Woorden in de Weer®, en later LOGO 3000. Daarnaast houdt zij zich bezig met toetsing en interactie, het geven van lezingen en taaladviezen in binnen- en buitenland en is zij als netwerklid verbonden aan het tijdschrift HJK, het vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.

dirkje van den nulft

Dirkje van den Nulft

Dirkje van den Nulft werkte van 1986 tot 2004 als docent, praktijkbegeleider en coördinator op de Pabo te Haarlem. 

In de nascholing aan schoolteams gaf ze naast woordenschatonderwijs ook vertel- en theatertrainingen. Verder regisseerde ze verschillende theaterproducties met kinderen. Door haar praktijkervaringen in combinatie met haar taal- en theaterachtergrond houdt zij zich voornamelijk bezig met het vertalen van theoretische kaders naar de alledaagse schoolpraktijk. Samen met Marianne Verhallen ontwikkelde zij de succesvolle aanpak Met Woorden in de Weer en het daarop gebaseerde LOGO 3000. Daarnaast heeft zij voor twee verschillende taalmethoden de woordenschatleerlijn opgezet en uitgewerkt.

Tanja de Boer van Rezulto

Tanja de Boer

Tanja is al meer dan 10 jaar werkzaam als projectcoördinator bij een trainings- en adviesbureau.

Begonnen met verschillende commerciële / administratieve functies en als vestigingsmanager van een secretaresse uitzendbureau, is Tanja al meer dan 10 jaar werkzaam als projectcoördinator bij een trainings-en adviesbureau. Daarnaast werkt zij sinds 2017 met veel plezier als backoffice-manager bij Rezulto waar zij naast aanspreekpunt voor de Met Woorden in de Weer trainingen ook de verantwoordelijkheid heeft over de bedrijfsorganisatie. Achter de schermen houdt zij zich verder bezig met het ondersteunen van diverse projecten binnen Rezulto en het verwerken van de financiële administratie.

Louise Ross van Rezulto

Louise Ross

Sinds voorjaar 2020 is Louise Ross als directeur aan Rezulto verbonden. 

In deze functie komen alle kennis, ervaring en vaardigheden samen die zij in haar leven heeft opgedaan. In 1984 afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht heeft zij zich sindsdien in vele richtingen ontwikkeld. Na een afgebroken promotieonderzoek in de semantiek volgden een aantal jaren van vertalen en lesgeven, waarna een carrière als ondernemer aanbrak. Na verkoop van haar onderneming vervulde zij opdrachten als interim-manager en adviseur en profileerde ze zich meer en meer als sociaal ondernemer, een ‘zakelijk idealist’, zoals ze zichzelf graag noemt. Of dat nu in de rol is van vrijwilliger (bij oa Vluchtelingenwerk) of in haar dagelijkse werk bij Rezulto: ze draagt graag bij aan het bevorderen van kansengelijkheid en een menselijker samenleving in het algemeen. En opereert daarbij met een ‘koel hoofd en een warm hart’.

 

Yvonne Janssen van Rezulto

Yvonne Janssen

Met ruime ervaring als sales supporter ondersteunt Yvonne de backoffice van Rezulto en dat doet zij met veel enthousiasme. 

Alle voorkomende werkzaamheden zoals het verwerken van de bestellingen en het inplannen van trainingen worden door haar zorgvuldig afgehandeld. Samen met het Rezulto team staat zij onze klanten telefonisch of via de e-mail te woord om vragen te beantwoorden.

Jeanet Prins van Rezulto

Jeanet Prins

In haar 30 jarige carrière heeft Jeanet met veel plezier al veel bedrijven mogen ondersteunen in de functie van Officemanager. 

Sinds 2021 werkt Jeanet bij Rezulto in de backoffice, waarbij zij de aanspreekpersoon is voor allerlei zaken die betrekking hebben met de bestellingen van LOGO-materialen en materialen van Wereld vol Woorden. Ook is zij verantwoordelijk voor de planning van de LOGO-trainingen.  

Harald Weessie, trainer bij Rezulto

Harald Weessies

Harald Weessies is onze trainer voor LOGO en Met Woorden in de Weer®. Als taalspecialist geeft hij leerkrachten de juiste handvatten om aan de slag te kunnen met het woordenschatonderwijs van Rezulto.

Hanna Kuijs trainer bij Rezulto

Hanna Kuijs

Als NT2 specialist kan Hanna als geen ander leerkrachten trainen gebruik te maken van woordenschatonderwijs in de klas. Ze is trainer voor Met Woorden in de Weer®, LOGO en Wereld vol Woorden.

Jennifer Timmer trainer bij Rezulto

Jennifer Timmer

Jennifer Timmer is onze trainer voor LOGO. Als specialist in taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid kan zij leerkrachten de juiste handvatten geven om aan de slag te gaan met het woordenschatonderwijs.

Judith Kat

Als docent Nederlands begrijpt Judith Kat als geen ander het belang van woordenschatonderwijs. Ze traint Met woorden in de weer®, LOGO en Wereld vol Woorden aan de leerkrachten die gebruik gaan maken van het lesmateriaal.

Moniek Sanders trainer bij Rezulto

Moniek Sanders

Moniek Sanders is gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal en schooldirecteur van de nieuwkomersschool Kuna Mondo. Ze is trainer voor Met woorden in de weer®, LOGO en Wereld vol Woorden. 

Brenda Brijson

Brenda Brijson kan met haar kennis in NT2 onderwijs leerkrachten trainen in het woordenschatonderwijs van Rezulto. Ze traint Met woorden in de weer®, LOGO en Wereld vol Woorden

Petra de Bekker trainer bij Rezulto

Petra de Bekker

Petra de Bekker is onze trainer voor LOGO en Met woorden in de weer®. Als taalspecialist geeft ze leerkrachten de juiste handvatten om aan de slag te kunnen met het woordenschatonderwijs van Rezulto.

Marry Broek trainer Rezulto

Marry Broek

Al sinds 2012 is Marry Broek werkzaam als trainer voor LOGO bij Rezulto en zorgt ze ervoor dat leerkrachten de juiste handvatten krijgen om aan de slag te gaan met het woordenschatonderwijs.

Marieke Boers

Als docent Nederlands als tweede taal en onderwijsadviseur taal kent Marieke Boers als geen ander het belang van woordenschatonderwijs. Bij Rezulto is ze trainer voor LOGO.

Jeanne Tijs trainer bij Rezulto

Jeanne Tijs

Jeanne is coach, trainer en columnschrijver. Ze werkt sinds 2021 als LOGO trainer voor Rezulto waarbij ze leerkrachten traint gebruik te maken van woordenschatonderwijs in de klas.

Trainer Bas van Rezulto

Bas van Eerd

Bas is trainer van de aanpak Met woorden in de weer®. Bas is een ervaren trainer bij Rezulto met een achtergrond in het voortgezet onderwijs en een lerarenopleider.

Ilse trainer Rezulto

Ilse van der Fits

Ilse is NT2-specialist en al ruim 7 jaar verbonden aan Rezulto als trainer. Ze traint en begeleidt leerkrachten, pedagogisch medewerkers en hele schoolteams in het geven van structureel woordenschatonderwijs.

Foto Jolanda

Jolanda Bronkhorst

Jolanda is onze trainer voor LOGO 3000 en LOGO Schooltaalwoorden. Door Jolanda’s ervaring als NT2-docent en werk in een taalklas, staat ze met haar voeten in de klei en heeft ze de voorbeelden voorhanden. 

Trainer worden bij Rezulto?

Stuur een open sollicitatie naar logo@rezulto.nl

 

Een schat aan woorden

Woordenschat raakt aan alle aspecten van taal: spreken, schrijven, luisteren, lezen. We moeten een bepaalde woordenschat hebben om effectief met anderen te kunnen communiceren.

Een goede woordenschat speelt ook een grote rol bij de leesontwikkeling: met een geringe woordenschat kom je bij het lezen van een tekst te veel woorden tegen die je niet kent. Ga maar na: je moet 95% van de woorden in een tekst kennen om de tekst te kunnen begrijpen.

Er is veel binnen- en buitenlands onderzoek naar woordenschat gedaan waaruit een duidelijk beeld rijst: kinderen met een grote woordenschat doen het beter op school. De directe correlatie tussen woordenschat en schoolsucces staat onomstotelijk vast.

School is echter niet de enige factor in dit geheel. Integendeel: het blijkt juist dat de thuissituatie een heel grote rol speelt bij de ontwikkeling van de woordenschat. Kinderen die opgroeien in een taalrijke omgeving, met wie de ouders elke dag praten, spelletjes doen en boeken voorlezen, horen veel meer woorden en hebben daardoor bij de start van groep 3 al een veel grotere woordenschat.

Intentioneel woordenschatonderwijs op school is essentieel, maar het incidenteel woordleren is net zo belangrijk. Een rijk taalklimaat is daarvoor voorwaarde, zowel op school als thuis.

 

Alle kinderen gelijke kansen


Rezulto is dé woordenschatexpert in Nederland. Wij helpen kinderen in hun taal- en woordenschatontwikkeling en ondersteunen hen daarmee ook in hun communicatieve, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. Wat betreft schoolprestaties blijkt uit talloze nationale en internationale onderzoeken dat een beperkte woordenschat vrijwel altijd leidt tot slechte schoolresultaten.

Het is onze overtuiging dat alle kinderen recht hebben op optimale leeromstandigheden ongeacht hun achtergrond of startpositie. Deze overtuiging is onze leidraad bij de ontwikkeling van onze materialen en trainingen. Daarmee willen wij de motor achter structurele verbeteringen in het taal- en woordenschatonderwijs zijn.


De sleutel zijn de leerkrachten: wij trainen hen om adequaat woordenschatonderwijs te geven en ondersteunen hen daarbij met vrolijke en aantrekkelijke lesmaterialen. Via de leerkrachten hopen wij ons uiteindelijke doel te bereiken: kansengelijkheid voor alle kinderen.


Onze wens alle kinderen gelijke kansen te bieden heeft ons ook geïnspireerd om speciaal voor Nieuwkomers lesmaterialen te ontwikkelen. Deze kinderen hebben immers nóg meer in te halen dan kinderen die in Nederland uit Nederlandse ouders geboren zijn: zij spreken thuis een andere taal dan op school en op straat en moeten hun weg weten te vinden in deze twee soms zeer verschillende werelden.

 

Juiste ondersteuning

Amstelveen is een van de gemeenten in Nederland met de meeste buitenlandse kenniswerkers. De gemeente wil dat meertalige peuters met een uitgebreider woordenschat naar de basisschool gaan en koos voor dat doeleinde voor LOGO 3000. In samenwerking met Rezulto is een maatwerktraject ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, waarbij de medewerkers leren hoe ze LOGO 3000 in de groep kunnen toepassen, en ook de ouders bij dit leerproces kunnen betrekken.

Lees hier meer over het project.

Sinds jaar en dag verzorgt Rezulto Met woorden in de weer trainingstrajecten voor cluster 2-scholen. Op deze scholen worden kinderen ondersteund die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Onze gespecialiseerde trainers weten precies aan welke eisen de trainingen voor de leerkrachten van deze scholen moeten voldoen. Na afronding van de Met woorden in de weer trainingen zijn leerkrachten voldoende geëquipeerd om de kinderen in hun taalleerproces de juiste ondersteuning te bieden.

Door de oorlog in Oekraïne staat het Nieuwkomersonderwijs in Nederland meer dan ooit in de belangstelling. Al ruim vóór deze tijd heeft Rezulto in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels de woordenschatmethode Wereld vol woorden ontwikkeld. Nieuwkomersscholen, taal- en schakelklassen maken gebruik van deze thematische methode om hun kinderen snel op het gewenste peil te brengen om naar het reguliere onderwijs te kunnen doorstromen.

 

Laat je horen!

 

Waarmee kunnen we je helpen? Heb je een vraag over onze trainingen of materialen? We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar, of stuur ons een email.

Lesmateriaal
Onze lesmaterialen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden met veel zorg en deskundigheid samengesteld. Aan de woordenschataanpak LOGO en de nieuwkomersmethode Wereld vol Woorden heeft een team van leerkrachten meegewerkt; zo hebben wij de aansluiting met de praktijk en de toepasbaarheid geborgd.

Uiteraard blijven we echter doorlopend vernieuwen. In dat kader zijn opmerkingen en aanwijzingen van jullie, onze gebruikers, essentieel voor ons. Laat je stem horen, wij zijn je er dankbaar voor!


Trainingen

Loop je in je woordenschat-lespraktijk tegen dingen aan die je niet zelf binnen je team kunt oplossen? Laat het ons weten! Vragen of knelpunten uit de dagelijkse lespraktijk zijn voor ons waardevolle aanknopingspunten om onze trainingen verder te verfijnen.

Een deel van onze trainers is zelf tevens leerkracht en levert vanuit die ervaring nuttige input bij het aanpassen van bestaande trainingen of het ontwerpen van nieuwe trainingen. Maar we horen ook graag waar jij tegenaan loopt en waar je een passende training voor zou willen volgen.

Digitaal Lesmateriaal

Heb je vragen of opmerkingen over LOGO digitaal? Neem contact op met onze helpdesk. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 via 085 9024886. Of stuur een mail naar logohelpdesk@rezulto.nl.

Om je zo goed te kunnen helpen is het belangrijk om de naam van je school, het BRIN-nummer en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van je probleem te vermelden.

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.00 via telefoonnummer: 085 9024886.