Wat is LOGO?

LOGO legt zorgvuldig geselecteerde woorden in woord en beeld uit volgens de beproefde aanpak van Met woorden in de weer. De woorden zijn verdeeld in clusters, praatplaten en kalenderwoorden. 

LOGO 3000
Voor peuters, groep 1 en 2

LOGO 3000 bevat alle 3000 woorden uit de Basislijst Amsterdamse Kleuters (BAK). Het gaat om heel vaak voorkomende woorden zoals afpakken-teruggeven, vlakbij-verderop-in de verte, expres-per ongeluk. Woorden worden meteen in semantische samenhang verworven. Het materiaal is bij iedere bestaande aanpak inzetbaar.

Aan het eind van groep 2 gaan de leerlingen met deze woordenschat goed voorbereid naar de middenbouw

LOGO
Groep 3

LOGO groep 3 trekt de lijnen vanuit de mondelinge Basiswoordenschat door: er komen meer abstracte woorden aan de orde; woorden die nodig zijn bij het (leren) lezen en die vaak voorkomen in schriftelijke teksten (bv. ruw, onschuldig). Het gaat om ruim 900 woorden die zorgvuldig geselecteerd zijn uit verschillende frequentielijsten (WAK-, BASILEX-lijst voor groep 3) en die in logische clusters worden aangeboden. Als leerlingen deze woordclusters goed begrijpen en kunnen gebruiken, zullen ze beter mee kunnen doen in de les en en passant nog meer woorden oppikken bij het begrijpend luisteren en lezen.

LOGO
Schooltaalwoorden (groep 4-5)

LOGO Schooltaalwoorden (groep 4-5) betreft de opbouw van diepe woordkennis van Schooltaalwoorden. Deze Schooltaalwoorden komen vooral voor in lees- en leerteksten maar ook in mondelinge toelichtingen van leerkrachten. Het gaat om woorden die vaak geen expliciete uitleg krijgen maar cruciaal zijn voor tekstbegrip en het schoolse leren (bv. veroorzaken, machine-fabriek-goederen, feit-mening, verbinding). Voor minder taalvaardige kinderen is het afleiden van de woordbetekenis uit de teksten en/of uit de instructie van de leerkracht een stap te ver waardoor ze achterraken in de les. Voor de leerkrachten is het ook ingewikkeld: het gaat immers om complexe woordbetekenissen, die niet altijd zomaar uit te leggen of afdoende in te oefenen zijn. LOGO groep 4-5 geeft leerkrachten een kant en klaar plaatmateriaal, scripts, en lesideeën in handen waarmee de complexe schoolwoorden makkelijk, snel en diep geleerd kunnen worden. Niet in een aparte woordenschatactiviteit, maar geïntegreerd tijdens het bespreken of lezen van een moeilijke schoolse tekst of zaakvakles.

Werken met LOGO

Werken met LOGO is makkelijk en plezierig. Alle woorden zijn kant-en-klaar uitgewerkt, met uitgewerkte voorbeelden en plaatjes. Dit spaart enorm in voorbereidingstijd voor de leerkrachten. Zo kunnen zij zich richten op een functioneel taalaanbod waarbij de woorden spelenderwijs aan de orde komen.