Digitale technologieën transformeren het landschap van woordenschatonderwijs. Bij Rezulto spelen we zo goed mogelijk in op ontwikkelingen. LOGO-digitaal is hier een voorbeeld van; ons digitale platform voor het consolideren van woorden. Tijdens een interview met Martijn, betrokken als adviseur online leren bij de ontwikkeling van LOGO-digitaal, vertelt hij onder andere over de kansen en uitdagingen van woordenschat in een digitale wereld en de overwegingen die komen kijken bij de ontwikkeling van een product als LOGO-digitaal.

De ontwikkeling van LOGO-digitaal heeft veel teweeg gebracht. Martijn vertelt dat een van de voordelen van de digitale wereld is dat kinderen tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen leren. Daarbij worden in de spellen de kinderen zowel visueel als auditief gestimuleerd waardoor kinderen op meerdere manieren worden geprikkeld om de woorden te  kunnen laten beklijven. Leerkrachten gebruiken LOGO-digitaal aanvullend op hun lessen als extra hulpmiddel voor het consolideren van woorden.

Herhaling als midddel bij consolideren

Tijdens de ontwikkeling van LOGO-digitaal zijn er ook andere uitdagingen geweest. Een van de uitdagingen is dat men de spellen moet blijven zien als een onderdeel uit de mix om van mogelijkheden om te consolideren. LOGO-digitaal is geen platform waarop kinderen ‘woordjes leren’, maar waar woorden uit de lessen worden geconsolideerd. Hier worden woorden die in de klas zijn aangeboden, herhaald.
Om met LOGO-digitaal te kunnen werken, heb je dan ook het materiaal van LOGO nodig. Dit LOGO-aanpak is namelijk gebaseerd op de viertakt; voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. In het lesmateriaal komt een woord gemiddeld 8x terug. Maar wanneer het een leerling helpt om een woord vaker te horen of te zien, dan kan dat met dit digitale platform. Op deze manier hoeft een kind niet te wachten op het aanbod van de leerkracht. 

LOGO-digitaal is er dus om leerkrachten te ondersteunen met hun consolideer-activiteiten. Door gamification en digitale spelletjes te gebruiken, wordt het consolideren leuker. Afwisseling en diversiteit in leeractiviteiten dragen bij aan een boeiende leerervaring.

Kortom, hoewel digitalisering veel voordelen met zich meebrengt, zoals toegang tot leermiddelen buiten schooluren, is het belangrijk om de menselijke interactie te behouden en digitale middelen als aanvulling te zien op traditionele lesmethoden. Een gebalanceerde aanpak is van cruciaal belang. Ben jij benieuwd naar praktische en creatieve tips voor consolideeractiviteiten?

Lees verder

Suikerfeest

Extra woordoefening: Suikerfeest praatplaat

Op zondag 10 maart 2024 begon de ramadan. En op dinsdag 9 april 2024 eindigt het vasten en wordt het Suikerfeest, of Eid al-Fitr, zoals veel moslims het zelf noemen, gevierd. We hebben hiervoor een educatieve woordenschatoefening gemaakt. Hang de praatplaat

Lees verder »