Wat is Sam de politieman?

Sam de politieman is een vrolijk woordenschatprogramma van LOGO 3000. Met dit krachtige en korte inhaalprogramma wordt versneld een woordenschatuitbreiding behaald. De leerlingen volgen het programma zelfstandig, tijdens een vakantieweek of schoolweek.

Sam de politieman is bedoeld voor leerlingen:

  • in groep 1 en 2
  • met een vertraagde cognitieve ontwikkeling in het S(B)O (op kleuter- of groep 3-niveau)  
  • tot en met 6 jaar in het nieuwkomersonderwijs (vanaf 6 weken Nederlands onderwijs).

Wetenschappelijk onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat goed woordenschatonderwijs ermee gediend is als de woorden zowel via de intentionele als de incidentele aanpak worden aangeboden. Dit vergt uiteraard een inspanning van leerkrachten. De coronapandemie heeft nadrukkelijk aan het licht gebracht dat leerkrachten te veel taken op hun bord hebben. De makers van de LOGO-woordenschatdidactiek wilden daarom een programma ontwikkelen dat zonder interventie van de leerkracht, door de kinderen thuis, zou kunnen worden gevolgd. Dat is Sam de politieman geworden. Zo blijven wij lesmaterialen ontwikkelen die gestoeld zijn op deugdelijk wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt Sam de politieman?

De eerste twee stappen van de Viertakt – voorbewerken en semantiseren – worden in dit programma ondervangen met behulp van filmpjes: politieman Sam en zijn vriendin Guusje spelen grappige sketches waarin de woorden van een cluster of praatplaat centraal staan. De kinderen krijgen deze woorden spelenderwijs aangeboden. Vervolgens kunnen ofwel klassikaal op school ofwel thuis (via LOGO-digitaal) consolideerspelletjes worden gedaan om het actief gebruik va de doelwoorden te stimuleren.

Door de herhaling van de doelwoorden en de aantrekkelijke context waarin ze aan de orde komen, ontkomen kinderen niet aan de woorden en wat ze betekenen. Ze worden als vanzelf meegesleept in de wereld van Sam en Guusje.

  • Met Sam de politieman levert LOGO 3000 op vrolijke wijze een bijdrage aan de versnelde woordenschatuitbreiding bij jonge leerlingen.
  • Met Sam de politieman herhalen en oefenen kinderen de woorden uit het aanbod zonder tussenkomst van de leerkracht. Deze houdt daardoor tijd over voor andere (woordenschat)activiteiten.
  • Met Sam de politieman krijgt niet alleen de intentionele maar ook de incidentele woordenschatontwikkeling een boost.
 
Lees voor meer informatie onze blog over Sam de Politieman