Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Met Woorden in de Weer

Met Woorden in de Weer | Aanpak | Traject | Cursusaanbod | Praktijk | Veelgestelde vragen

Traject

Voor de nascholingstrajecten Met Woorden in de Weer richten wij ons op schoolteams. Zo wordt woordenschatontwikkeling niet een losse activiteit van individuele enthousiaste leerkrachten maar komt er een goede doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. Als leerlingen gedurende de gehele basisschoolperiode kunnen profiteren van goed woordenschatonderwijs biedt hun dat betere kansen voor het voortgezet onderwijs.

Het gehele traject voor het verbeteren van het woordenschatonderwijs zit als volgt in elkaar:
  • De school volgt als team een tweedaagse training waarin naast kennis over woordenschatonderwijs en het belang hiervan vooral ook veel praktisch wordt geoefend. Tijdens de training worden ook afspraken gemaakt met het team over de implementatie: het geleerde moet immers vooral de klas in! Eventueel kan nog een vervolg studiedag ingepland worden.
  • De duur van de implementatie kan door allerlei omstandigheden verschillen maar de ervaring leert dat daar ongeveer 1-1½ jaar voor uitgetrokken moet worden. De school wordt bijgestaan door een externe begeleider die zich richt op zowel de individuele leerkracht als het gehele team. Het begeleidingstraject wordt gedaan door de door ons gecertificeerde begeleiders. Inmiddels zijn er verschillende schoolbegeleiders bij diverse schoolbegeleidingsdiensten opgeleid om de implementatie van Met Woorden in de Weer te kunnen verzorgen. In gebieden waar dit niet het geval is kan de begeleiding door ons worden uitgevoerd. Klik hier voor een overzicht van gecertificeerde begeleidingsdiensten.
  • Tijdens het implementatietraject worden een of meerdere personen uit het team opgeleid tot woordenschatcoördinator om de coaching voort te zetten als het implementatietraject is afgerond en te zorgen voor borging op de langere termijn.
  • Indien een school dat wenst kan het traject worden afgesloten met een assessment. De leerkrachten laten dan zien dat ze voldoen aan de competenties van de aanpak Met Woorden in de Weer op minimaal ervaren niveau. De school laat zien dat er op school voldoende waarborgen zijn voor voortzetting van de aanpak in de toekomst.
Aan het eind van het traject beheersen alle leerkrachten de competenties intentioneel woordenschatonderwijs op minimaal ervaren niveau. Voor een overzicht van deze competenties en de uitwerking hiervan naar leerkrachtgedrag klik hier.