Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Met Woorden in de Weer

Met Woorden in de Weer | Aanpak | Traject | Cursusaanbod | Praktijk | Veelgestelde vragen

Aanpak

De aanpak Met Woorden in de Weer vloeit voort uit gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar het succes van de aanpak zit in de vertaalslag naar de praktijk: de aanpak richt zich op de leerkracht in de klas. In de trainingen en begeleidingstrajecten wordt leerkrachten geleerd hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun leerlingen de hele dag door optimaal kunnen profiteren van het onderwijs. En voor de leerlingen betekent het dat het onderwijs niet alleen duidelijker en begrijpelijker wordt, maar vooral ook leuker!

Om te komen tot verandering van routines in de klas moeten er vier stappen genomen worden. Het praktijkboek, de tweedaagse cursus en de coaching hebben allemaal dezelfde opbouw namelijk willen-weten-kunnen-doen.

Eerst besteden we aandacht aan het willen. Waarom zou elke leerkracht moeten willen werken aan woordenschatonderwijs? We kijken gezamenlijk naar alle argumenten en zetten ze op een rijtje. Om gemotiveerd aan de slag te gaan, maar ook om op terug te kunnen grijpen als het later even moeilijk wordt. Naast willen moet je ook weten, kunnen en doen.
Een leerkracht moet weten hoe kinderen woorden leren en hoe woorden het beste onderwezen kunnen worden. Om dan daadwerkelijk effectief woordenschatonderwijs te kunnen geven, is oefening noodzakelijk. Hoe kun je een snelle en verantwoorde selectie maken uit al die woorden die een taal rijk is en in de klas aan de orde zijn? En hoe kun je woorden goed en helder uitleggen zonder dat je te veel onderwijstijd kwijt bent? Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen al die woorden ook onthouden? Al deze praktische vragen komen aan de orde bij het onderdeel kunnen. En dan uiteindelijk gaat het om het doen: de systematische toepassing van het geleerde in de eigen lespraktijk. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe vaardigheden een vast onderdeel van de dagelijkse gang van zaken worden? En hoe zorg je ervoor dat dit binnen de hele school gebeurt? Het is de bedoeling van het hele traject dat alle leerkrachten op school op elk moment van de dag de didactiek van het woordenschatonderwijs routinematig kunnen toepassen.