Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Taalvaardigheid | Taalontwikkeling | Taalbeleid

Waar staan we voor

Als het gaat om training en coaching op het gebied van (taal)onderwijs, hebben wij in de afgelopen jaren een schat aan ervaringen opgebouwd. Uitgaande van de theorie is de vertaalslag gemaakt naar de onderwijspraktijk, waarbij nauwkeurig gekeken is naar wat werkt en wat juist niet. Vragen als: "Hoe kun je de leerresultaten van je leerlingen verbeteren en hoe zorg je ervoor dat dit in de hele school gebeurt?" "Hoe kun je de didactische vaardigheden van leerkrachten verstevigen in hun dagelijkse lespraktijk en hoe zorg je ervoor dat ze daar veel plezier in hebben?" en "Hoe kun je een schooldirectie ondersteunen bij het maken van verbeterplannen en hoe zorg je ervoor dat de uitvoering goed tot stand komt?":

Kortom: hoe kun je als school bouwen aan het schoolsucces van je leerlingen?
Ons antwoord: het bouwen aan een goede taalontwikkeling.