Trainingen

Overzichtelijk per merk is simply dummy  text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s.

Wat is Sam de Politieman?

Sam de politieman is een vrolijk woordenschat programma van LOGO 3000. Met dit krachtige en korte inhaalprogramma worden woordenschat achterstanden versneld ingehaald. 

De leerlingen volgen tijdens een vakantieweek of een schoolweek, zelfstandig het programma.

Wetenschappelijke onderbouwing

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

Start je woordenschattraining

De trainingstraject dat Rezulto aanbiedt heet Met Woorden in de weer.Het gehele traject Met Woorden in de Weer bestaat uit een 2-daagse basistraining, gevolgd door een implementatietraject van een jaar.

Elk teamlid kan op zijn/haar eigen niveau deelnemen aan de training.

Klik hier voor een overzichtelijk MWidW-trainingenschema

Training Met Woorden in de Weer

Het hele leerkrachtenteam wordt in twee dagen geschoold in hoe ze kinderen meer en beter woordenschat kunnen leren. Tijdens de training komen onder meer aan de orde:

  • Hoe leer je de kinderen woordenschat? (kennis)
  • Hoe breng je het in praktijk? (vaardigheden)

De training is met 12 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met activiteitennummer 4hYQtRP2X7

Het implementatietraject

Het implementeren van Met Woorden in de Weer op school duurt ongeveer een jaar en kent drie fases:

Fase 1 – Aan de slag gaan en experimenteren

Daags na de 2-daagse cursus gaat de leerkracht direct met het geleerde aan de slag. Het woordenschatonderwijs wordt geïntegreerd in de les, iedere dag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

  • de op de basistraining uitgereikte map met oefeningen
  • het praktijkboek Met Woorden in de Weer

Deze experimenteerfase duurt zo’n 2 à 3 maanden.

Fase 2 – Meer en beter

Meer woordenschat, meer jezelf verbeteren in je eigen vaardigheden; op tijd consolideren. Zo nu en dan een toetsje. Fase 2 duurt een half jaar.

Fase 3 – Van vaardigheid naar routine

In de 3e en laatste fase moet de aanpak vanzelfsprekend worden, als het ware in je bloed gaan zitten. Deze fase duurt 3 à 4 maanden.

Woordenschatcoördinatorentraining

Uit ieder team worden tijdens de 2-daagse basistraining een of twee woordenschatcoördinatoren aangesteld. Deze worden opgeleid als interne begeleider tijdens het implementatietraject, om de coaching voort te zetten na de afronding en te zorgen voor borging op de langere termijn. Tweemaal per jaar vinden 3-daagse trainingen en een losse terugkomdag plaats voor alle woordenschatcoördinatoren die in de implementatiefase zitten.

De training is met 24 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met activiteitennummer 5bqojVTBy9

Vervolgstudiedagen

Tijdens de implementatie is het mogelijk om extra begeleiding in te kopen in de vorm van studiedagen. De 2estudiedag is aan het eind van fase 1. De trainer van Rezulto legt klassenbezoeken af en bespreekt hoe het gaat, beantwoordt vragen en begeleidt de woordenschatcoördinator.

De 3e studiedag vindt plaats aan het eind van fase 2. Besproken worden o.a. de punten waar het team tegenaan loopt, de interactieve vaardigheden en hoe je kunt toetsen.

De training is met 6 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met activiteitennummer il4S3fdv9u

Assessment

Het implementatiejaar kan – indien gewenst – worden afgesloten met een individueel assessment. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Eerst wordt de praktijk getoetst in de klas, waarna na schooltijd het theoretische gedeelte volgt. Bij goed gevolg wordt een diploma uitgereikt.

Het praktisch gedeelte van het assessment is met 22 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met registratienummer KMIp5lfLLC

Het theoretisch gedeelte van het assessment is met 13 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met registratienummer WVu6Yzqaiz

Inhaaltraining

De inhaaltraining is specifiek bedoeld voor (nieuwe) leerkrachten die de 2-daagse basistraining Met Woorden in de Weer hebben gemist. Gedurende twee opeenvolgende woensdagen worden deze leerkrachten ‘bijgespijkerd’, zodat ze ook aan de slag kunnen met de aanpak.