Elk kind heeft het recht op optimale leeromstandigheden. Taalonderwijs is van groot belang voor goede schoolresultaten en voor sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Met de lesmethodes van Rezulto wordt extra aandacht gegeven aan het uitbreiden van de woordenschat van leerlingen. Om een optimale gebruikerservaring te creëren voor leerkrachten, heeft Rezulto een gebruikersonderzoek gedaan. In 2022 heeft Rezulto dit onderzoek uitgevoerd om de gebruikerservaringen van leerkrachten te testen. Uit het onderzoek zijn 3 redenen gekomen waarom jij als leerkracht met LOGO moet werken. 

1. De lesmaterialen zijn praktisch, makkelijk in gebruik, en zijn gestoeld op een duidelijke didactiek

315 respondenten hebben het onderzoek ingevuld, daarvan gebruiken 239 LOGO 3000. 80% van de LOGO 3000 gebruikers geeft aan LOGO dagelijks te gebruiken. De lesmaterialen zijn zo ingericht dat ze eenvoudig te gebruiken zijn. Visuele en logische inrichting is daarbij erg belangrijk. Een respondent zegt: “Het is zeer werkzaam voor de leerkrachten”. Alle 3000 woorden zijn volledig en optimaal uitgewerkt. Zo hebben leerkrachten een minimale voorbereidingstijd en het is gemakkelijk om gelijk aan de slag te gaan. Ze concrete voorbeelden en beeldmateriaal inzetten om context van de woorden te verhelderen.

2. Het lesmateriaal maakt woordenschatontwikkeling leuk 

Kinderen kunnen spelenderwijs met woorden oefenen. LOGO 3000 bestaat uit woordwebben, praatplaten en woordkaarten. Woorden zijn waar mogelijk gekoppeld aan ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. Leerlingen maken associaties bij woorden en onthouden daardoor sneller woorden. Een respondent vertelt bijvoorbeeld: “een woordplaat over groot – klein. Als ik het over ‘groot’ heb, relateren kinderen dit altijd aan de olifant op deze plaat: “Groot is toch als een olifant, toch juf?”

Ook kunnen leerlingen binnen een digitale omgeving thuis op maat hun woordenschat verbeteren door te oefenen. Dit maakt het mogelijk voor kinderen om te leren vanuit de veiligheid van je eigen huis. 

3. De materialen hebben veel effect 

Een grote woordenschat is voor een hoop redenen van groot belang voor kinderen. Woordenschatontwikkeling staat in correlatie met schoolsucces. Woordenschat is van groot belang voor leren en lezen. Daarbij is het niet alleen van belang voor academische redenen, maar ook voor sociaal-maatschappelijke redenen. Kinderen kunnen gemakkelijker met elkaar communiceren. De lesmaterialen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

Wanneer we over de effecten van LOGO vragen aan de respondenten, kunnen we concluderen dat grotendeels van de respondenten veel tot heel veel effect merkt. In alle gevallen, heeft LOGO minimaal een beetje effect. Kinderen herkennen woorden en ze gebruiken de woorden actief tijdens gesprekken. Gesprekken die gaan over de thema’s, bij gesprekjes onderling en tijdens het spel gebruiken kinderen de woorden in de juiste context. Een respondent vertelt: “Een van de leerlingen, die nog niet zo lang in Nederland is, vertelde mij dat haar klasgenootje het spel niet correct (!) speelde. Ik vroeg haar wat zij hiermee bedoelde. ‘niet volgens de spelregels’, was haar antwoord.”

 

 

Lees verder