Ouders spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling van hun kinderen, daarom is het belangrijk om ouders tijdens de zomervakantie te betrekken bij het taalonderwijs en het belang ervan. In een interview met trainer en expert in ouderbetrokkenheid Jennifer, vertelt ze dat spelen met kinderen een van de meest effectieve manieren is om taalinteractie te stimuleren: “Hoewel spelen met kinderen niet in alle gezinnen vanzelfsprekend is, worden ouders vaak enthousiast als ze zien hoe waardevol het is.” Lees in het artikel met Jennifer Timmer hoe ouderbetrokkenheid in de vakantie bijdraagt aan de positieve taalontwikkeling van leerlingen.

Om dit te ondersteunen, hebben we een speciaal vakantie memory ontwikkeld. Dit spel kan eenvoudig worden gedownload, uitgeprint, en meegegeven aan ouders. Het biedt een leuke en interactieve manier om tijdens de vakantie actief met taal bezig te zijn.

Instructies vakantie memory:

Zie hieronder de instructies (deze staan ook op het blad dat je kunt uitprinten). Een belangrijk aandachtspunt is dat de woorden met het lidwoord erbij hardop herhaald worden, en dat het kind deze (indien mogelijk) nazegt.

  1. Knip langs de stippellijntjes alle kaartjes uit.
  2. Leg alle kaartjes op de kop op de tafel en schud ze goed door elkaar.
  3. Om de beurt mogen spelers twee kaartjes omdraaien. Lees het lidwoord en het woord dat op het kaartje staat hardop voor en laat het kind de woorden nazeggen. Als de kaartjes bij elkaar horen, mag je de twee kaartjes pakken en naast je leggen. Je bent dan nog een keer aan de beurt. Als de kaartjes niet bij elkaar horen, draai je de kaartjes weer om en is de andere speler aan de beurt. Het spel is afgelopen wanneer alle kaartjes gepakt zijn. Wie heeft de meeste paren?

Extra activiteiten die je kunt doen met het vakantie memoryspel:

Voor kinderen die de woorden actief kunnen zeggen:

  1. Maak zinnen met één woord van de kaartjes.
  2. Maak zinnen met twee of meer woorden.
  3. Maak een liedje met de woorden.

Voor kinderen die de woorden begrijpen, maar nog niet hardop kunnen zeggen:

  1. De volwassene maakt een zin met één of twee woorden van de kaartjes, het kind wijst de woorden aan.
  2. De ouder zegt een woord, het kind zegt het woord na.
  3. Het kind wijst een woord aan, de ouder maakt er een zin of lied mee.
  4. De ouder wijst een woord op een plaatje aan en zegt het expres verkeerd, het kind wijst het juiste woord aan.

Download het vakantie memoryspel

Klik hier om het memoryspel te downloaden.

Samen spelen maakt leren leuk en effectief. We hopen dat dit memoryspel helpt om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren tijdens de zomervakantie. Veel speelplezier!

Lees verder