Privacyverklaring digitale leermiddelen

Rezulto BV is een educatieve uitgeverij die verschillende producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het basisonderwijs, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Rezulto BV, laten zij persoonsgegevens van leerlingen door ons verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Rezulto BV bij het gebruik van onze digitale leermiddelen.

 

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens

Rezulto BV heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0 ’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Rezulto BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Rezulto BV altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

 

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Rezulto BV wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Rezulto BV hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 4.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

 

Privacy Bijsluiters

In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters en Privacy Bijsluiter Beveiliging lees je voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

 

Invulinstructie

  1. Download de Verwerkersovereenkomst;
  2. Download de Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen;
  3. Download de Beveiligingsbijlage;
  4. Download het Overzicht van scholen die vallen onder het bestuur (Word-document) en vul dit in;
  5. Vul je gegevens in op de verwerkersovereenkomst en print deze 2 keer (de overeenkomst is al door Rezulto getekend);
  6. Stuur een ondertekende verwerkersovereenkomst naar: privacy@rezulto.nl.

 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy -Leermiddelen en Toetsen 4.0’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

 

Vragen of opmerkingen?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen.

Rezulto BV
t.a.v. Louise Ross
Sarphatipark 25,
1073 CP Amsterdam

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, de Verwerkersovereenkomst en/of de bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2022.