In de complexe wereld van het onderwijs is woordenschatontwikkeling van cruciaal belang voor het schoolsucces van leerlingen. Als ervaren trainer bij Rezulto met een achtergrond in het voortgezet onderwijs en lerarenopleider, deelt Bas van Eerd zijn inzichten over het belang van goede leerkrachtvaardigheden. Hij vertelt hoe Rezulto’s aanpak genaamd Met woorden in de weer (MWIDW) hier een grote bijdrage aan kan zijn.

MWIDW is een aanpak ontwikkeld door Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen. De aanpak beoogt een verbreding en verdieping van woordkennis bij leerlingen. Om dit te bereiken richt de aanpak zich op verbetering van de leerkrachtvaardigheden.

 

De sleutel ligt bij de leerkracht

“Het succes van leerlingen is direct afhankelijk van de kwaliteit van de leerkracht”, stelt Bas. Hij vertelt dat leerkrachten na hun opleiding goed beslagen ten ijs komen, maar om leerlingen echt succes te geven in het onderwijs, zou elke leerkracht specialist moeten worden in woordenschatontwikkeling en de juiste vaardigheden ontwikkelen om deze kennis effectief In te zetten.

 

Met woorden in de weer: een diepgaande aanpak

MWIDW is een aanpak die ervoor zorgt dat schoolteams met elkaar samenwerken aan het vergroten van hun leerkrachtvaardigheden. Het gaat over functioneel onderwijs geven en leerlingen de instrumenten geven, namelijk woorden, om mee te kunnen doen in dat functionele onderwijs.
Volgens Bas zouden leerkrachten MWIDW moeten volgen als ze niet exact weten waarom ze bepaalde woorden aanbieden en hoe ze dat effectief doen. “Als leerkrachten alleen uitgaan van de selectie woorden die een methode aanbiedt, en de uitvoering doen ze zoals de methode voorschrijft, wil dat niet per se zeggen dat dat de beste manier is. Daarbij zijn dat ook niet altijd de beste woorden voor die kinderen op dat moment.”

MWIDW zegt eigenlijk; selecteer het aanbod van woorden uit een betekenisvolle context die je die dag centraal hebt staan. Woorden kunnen geselecteerd worden vanuit een tekst bij een zaakvakmethode, een gebeurtenis uit het nieuws of een boek waaruit je voorleest; dat zijn betekenisvolle contexten en daar komt je aanbod idealiter uit. Methodes zijn ondersteunend, maar het is belangrijk dat leerkrachten zelf woorden blijven selecteren.

 

We moeten kinderen het juiste aanbod geven

Niet elke leerkracht weet hoe je woordenschatonderwijs op een zo effectief mogelijke manier vorm geeft. Dit resulteert erin dat een kind niet altijd het aanbod krijgt, dat passend is op dat moment.

MWIDW gaat over het handelen van de leerkracht. En dat de leerkracht daarmee in staat wordt gesteld om met elk soort materiaal uit de voeten te kunnen. Bas stelt: “het een investering in de kwaliteit van de leraar en ik denk dat dat misschien wel het mooiste cadeau is dat je aan leerlingen kunt geven”.

“Maar kost dat dan niet heel veel tijd?” is een vraag die Bas veel tijdens zijn trainingen ontvangt. “In de training kunnen we gelukkig uitleggen dat je verschillende didactieken hebt om met woorden aan de slag te gaan, en dat die allemaal niet zo heel veel tijd kosten.”

 

Gouden tip voor leerkrachten

“Durf scherpe keuzes te maken in de woorden die je kiest en die je aanbiedt. Kies woorden die bijdragen aan het begrijpen van de betekenisvolle context, want daar hebben leerlingen echt iets aan”, deelt Bas als zijn gouden tip voor effectief woordenschatonderwijs.

Wil je meer lezen over onze trainingen van Met Woorden In de Weer? Bekijk dan deze pagina.

Lees verder