Ga mee op reis en ontdek LOGO!

Het hebben van een stevige basiswoordenschat heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, zowel op school als sociaal emotioneel. LOGO helpt leerkrachten en pedagogisch medewerkers invulling te geven aan woordleermomenten.

Zo werkt LOGO!

Tijdens bestaande lessen

LOGO wordt ingepast in bestaande lessen en onderwijsactiviteiten waardoor leerlingen woorden leren in hun natuurlijke context. Dit kost jou weinig extra onderwijstijd.

In betekenisvolle clusters

De logische ordening van woorden in betekenisvolle clusters zorgt voor de opbouw van een hecht woordkennisnetwerk in het brein.

Met afwisselende werkvormen

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. LOGO biedt afwisselende didactieken en werkvormen. Zoals expliciete instructie en scripts, visuele contexten en interactief leren met audio en visuele middelen en muzikale uitwerkingen.

De doorgaande lijn

Er zijn 4 LOGO-pakketten, 1 voor de kinderopvang en 3 voor het basisonderwijs. Samen vormen zij een doorgaande lijn.

logo leerlijn

LOGO Peuters: 500 woorden uit de BAK-lijst voor de kinderopvang en VVE om kinderen goed voor te breiden op een soepele doorstroom naar het basisonderwijs.

LOGO 3000: Voor een goede basiswoordenschat bij kleuters uit groep 1 en 2 met 3000 woorden uit de BAK-lijst en die helpt bij een goede start bij het leren lezen in groep 3.

LOGO Leeswoorden: Versterk de woordenschat van kinderen uit groep 3 met meer abstracte woorden die veel in schoolboeken en leesboeken voorkomen.

LOGO Schooltaalwoorden: Voor het uitbreiden van hoogfrequente woorden die essentieel zijn voor tekstbegrip en het leren leren.

De materialen

1. Leerkrachtkaarten

Ieder woordweb is voorzien van een leerkrachtkaart (of interactiekaart). Dit is een compleet uitgewerkt voorbeeld van hoe je het woordweb aan de kinderen kunt aanbieden volgens de de viertakt.

2. Woordwebben

Een woordweb is een manier om een verzameling woorden gestructureerd weer te geven die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. In LOGO hanteren we 4 typen: de woordkast (bijv. tegenstellingen), de woordspin (bijv. centraal thema), woordtrap (processtappen), en de woordparachute (bijv. overkoepelend thema).

3. Praatplaten

Een praatplaat is een visuele weergave van een selectie van woorden die bij elkaar horen, zo afgebeeld dat ze samen in de juiste context worden aangeboden.

4. Woordkalender

De woordkalender bevat meer abstracte woorden die niet goed in een woordweb of praatplaat zijn weer te geven. Iedere kalenderpagina bevat een woord van de week met 4 of 5 voorbeeldzinnen zodat je deze regelmatig in de juiste context kunt aanbieden.

5. Liedjes en versjes

Een gedeelte van de woordwebben en praatplaten zijn voorzien van een liedje of versje. Ondersteun de woorden door liedjes en versjes af te spelen via het digibord.

LOGO-digitaal

6. LOGO-digitaal

Dit is het online consolideerplatform waar je de woorden klaarzet die behandeld worden in de groep. Kinderen kunnen thuis en op school inloggen om te consolideren met behulp van verschillende spellen. In een overzichtelijk dashboard zet je spellen klaar, krijg je inzicht in oefenresultaten en kun je passief toetsen. Voor nu hebben wij de spellen voor je klaargezet!

Meer weten over LOGO?

De LOGO-materialen zijn ontwikkeld en worden uitgegeven door Rezulto BV. Rezulto is de expert op het gebied van woordenschatonderwijs en ondersteunt pedagogisch medewerkers, leerkrachten en schoolteams met lestmaterialen en trainingen. Naast LOGO geeft Rezulto Met woorden in de weer en Wereld vol woorden uit. Daarnaast levert Rezulto met haar expertise een bijdrage aan de totstandkoming van taalmethoden Taal actief 5 en Taaljacht.