Help de woordenschat van jouw leerlingen te vergroten
Rezulto, bekend van ‘LOGO 3000’ en ‘Met woorden in de weer’ traint en begeleidt leerkrachten, coördinatoren en schoolleiders om de taalprestaties van leerlingen te vergroten.
Maak kennis met ons lesmateriaal

Onze producten

Met woorden in de weer®

Met woorden in de weer is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde aanpak (boek en training) die op veel scholen met succes wordt ingezet om het taal- en woordenschatonderwijs te verbeteren. Met deze aanpak verbreden en verdiepen kinderen hun woordkennis.

LOGO

LOGO is aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van kinderen uit te breiden. In elke fase van hun jonge leven, beginnend bij de peuterleeftijd. Beginnend bij LOGO 3000, waar kinderen ondersteuning krijgen in hun taalontwikkeling, in een doorlopende leerlijn naar LOGO groep 3 en LOGO schooltaalwoorden (voor groep 4-5) waar leerlingen meer woord- en tekstbegrip krijgen, wat helpt met lezen.

Wereld vol Woorden

De thematische aanpak Wereld vol woorden is speciaal lesmateriaal voor nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar op de basisschool. De basis van de woordenschatlijn wordt gevormd door LOGO 3000.

Sam de politieman

Sam de politieman is een vrolijk woordenschat programma van LOGO 3000. Met dit krachtige en korte inhaalprogramma wordt versneld een woordenschatuitbreiding behaald. De leerlingen volgen het programma zelfstandig, tijdens een vakantieweek of schoolweek.

Lesmateriaal

Leerkrachten werk uit handen nemen: dat is onze belangrijkste leidraad bij het ontwikkelen
van lesmaterialen voor taalonderwijs en woordenschatuitbreiding.

Trainingen

Hoe geef je als leerkracht invulling aan het woordenschatonderwijs bij jou op school? Onze trainingen bieden je de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.

Support

Bel of mail ons als je hulp
nodig hebt: bijvoorbeeld bij de implementatie van onze didactieken of bij het gebruik van ons
digitale platform.

Het belang van een goede woordenschat

Van Den Nulft & Verhallen
woordenschat effect rezulto

“Woordenschat­onderricht is veel meer dan alleen maar ‘woordjes leren’; het is een basisonderdeel van het onderwijs en van niet te onderschatten belang voor de kennisopbouw van de leerlingen”.

Bron: René Appel (emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam)
in het voorwoord bij Met woorden in de weer.

Blog

Nieuw!

Rezulto Academie voor het opdoen van meer kennis en vaardigheden

Met woordenschat kun je iedere dag bezig zijn! Speciaal voor professionals die bezig zijn met LOGO, ‘Wereld vol woorden’ of ‘Met woorden in de weer’ heeft Rezulto een nieuw gebruikersportaal geopend. 

 

Een schat aan woorden

Woordenschat raakt aan alle aspecten van taal: spreken, schrijven, luisteren, lezen. We moeten een bepaalde woordenschat hebben om effectief met anderen te kunnen communiceren.

Een goede woordenschat speelt ook een grote rol bij de leesontwikkeling: met een geringe woordenschat kom je bij het lezen van een tekst te veel woorden tegen die je niet kent. Ga maar na: je moet 95% van de woorden in een tekst kennen om de tekst te kunnen begrijpen.

Er is veel binnen- en buitenlands onderzoek naar woordenschat gedaan waaruit een duidelijk beeld rijst: kinderen met een grote woordenschat doen het beter op school. De directe correlatie tussen woordenschat en schoolsucces staat onomstotelijk vast.

School is echter niet de enige factor in dit geheel. Integendeel: het blijkt juist dat de thuissituatie een heel grote rol speelt bij de ontwikkeling van de woordenschat. Kinderen die opgroeien in een taalrijke omgeving, met wie de ouders elke dag praten, spelletjes doen en boeken voorlezen, horen veel meer woorden en hebben daardoor bij de start van groep 3 al een veel grotere woordenschat.

Intentioneel woordenschatonderwijs op school is essentieel, maar het incidenteel woordleren is net zo belangrijk. Een rijk taalklimaat is daarvoor voorwaarde, zowel op school als thuis.

 

Alle kinderen gelijke kansen


Rezulto is dé woordenschatexpert in Nederland. Wij helpen kinderen in hun taal- en woordenschatontwikkeling en ondersteunen hen daarmee ook in hun communicatieve, cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. Wat betreft schoolprestaties blijkt uit talloze nationale en internationale onderzoeken dat een beperkte woordenschat vrijwel altijd leidt tot slechte schoolresultaten.

Het is onze overtuiging dat alle kinderen recht hebben op optimale leeromstandigheden ongeacht hun achtergrond of startpositie. Deze overtuiging is onze leidraad bij de ontwikkeling van onze materialen en trainingen. Daarmee willen wij de motor achter structurele verbeteringen in het taal- en woordenschatonderwijs zijn.


De sleutel zijn de leerkrachten: wij trainen hen om adequaat woordenschatonderwijs te geven en ondersteunen hen daarbij met vrolijke en aantrekkelijke lesmaterialen. Via de leerkrachten hopen wij ons uiteindelijke doel te bereiken: kansengelijkheid voor alle kinderen.


Onze wens alle kinderen gelijke kansen te bieden heeft ons ook geïnspireerd om speciaal voor Nieuwkomers lesmaterialen te ontwikkelen. Deze kinderen hebben immers nóg meer in te halen dan kinderen die in Nederland uit Nederlandse ouders geboren zijn: zij spreken thuis een andere taal dan op school en op straat en moeten hun weg weten te vinden in deze twee soms zeer verschillende werelden.

 

Juiste ondersteuning

Amstelveen is een van de gemeenten in Nederland met de meeste buitenlandse kenniswerkers. De gemeente wil dat meertalige peuters met een uitgebreider woordenschat naar de basisschool gaan en koos voor dat doeleinde voor LOGO 3000. In samenwerking met Rezulto is een maatwerktraject ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers, waarbij de medewerkers leren hoe ze LOGO 3000 in de groep kunnen toepassen, en ook de ouders bij dit leerproces kunnen betrekken.

Lees hier meer over het project.

Sinds jaar en dag verzorgt Rezulto Met woorden in de weer trainingstrajecten voor cluster 2-scholen. Op deze scholen worden kinderen ondersteund die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Onze gespecialiseerde trainers weten precies aan welke eisen de trainingen voor de leerkrachten van deze scholen moeten voldoen. Na afronding van de Met woorden in de weer trainingen zijn leerkrachten voldoende geëquipeerd om de kinderen in hun taalleerproces de juiste ondersteuning te bieden.

Door de oorlog in Oekraïne staat het Nieuwkomersonderwijs in Nederland meer dan ooit in de belangstelling. Al ruim vóór deze tijd heeft Rezulto in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels de woordenschatmethode Wereld vol woorden ontwikkeld. Nieuwkomersscholen, taal- en schakelklassen maken gebruik van deze thematische methode om hun kinderen snel op het gewenste peil te brengen om naar het reguliere onderwijs te kunnen doorstromen.

 

Laat je horen!

 

Waarmee kunnen we je helpen? Heb je een vraag over onze trainingen of materialen? We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar, of stuur ons een email.

Lesmateriaal
Onze lesmaterialen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden met veel zorg en deskundigheid samengesteld. Aan de woordenschataanpak LOGO en de nieuwkomersmethode Wereld vol Woorden heeft een team van leerkrachten meegewerkt; zo hebben wij de aansluiting met de praktijk en de toepasbaarheid geborgd.

Uiteraard blijven we echter doorlopend vernieuwen. In dat kader zijn opmerkingen en aanwijzingen van jullie, onze gebruikers, essentieel voor ons. Laat je stem horen, wij zijn je er dankbaar voor!


Trainingen

Loop je in je woordenschat-lespraktijk tegen dingen aan die je niet zelf binnen je team kunt oplossen? Laat het ons weten! Vragen of knelpunten uit de dagelijkse lespraktijk zijn voor ons waardevolle aanknopingspunten om onze trainingen verder te verfijnen.

Een deel van onze trainers is zelf tevens leerkracht en levert vanuit die ervaring nuttige input bij het aanpassen van bestaande trainingen of het ontwerpen van nieuwe trainingen. Maar we horen ook graag waar jij tegenaan loopt en waar je een passende training voor zou willen volgen.

Digitaal Lesmateriaal

Heb je vragen of opmerkingen over LOGO digitaal? Neem contact op met onze helpdesk. De helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 via 085 9024886. Of stuur een mail naar logohelpdesk@rezulto.nl.

Om je zo goed te kunnen helpen is het belangrijk om de naam van je school, het BRIN-nummer en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van je probleem te vermelden.

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.00 via telefoonnummer: 085 9024886.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws
en de activiteiten van Rezulto? Meld je dan aan voor
onze nieuwsbrief.