Trainingen

Hoe goed lesmaterialen ook zijn: zonder getrainde en vaardige leerkrachten haal je er lang niet het maximale uit. Daarom zijn onze trainingen gericht op het versterken van de kennis en vaardigheden van leerkrachten: hoe beter zij weten hoe ze het taal- en woordenschatonderwijs in hun groep kunnen vormgeven, hoe meer effect het sorteert voor de kinderen.

Wat is Met woorden in de weer®?

Met woorden in de weer is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen wordt ingezet om het taal- en woordenschatonderwijs te verbeteren.
De aanpak beoogt een brede en diepe woordkennis van leerlingen met een Nederlandse woordenschatachterstand. Om dit te bereiken richt de aanpak zich op verbetering van de leerkrachtvaardigheden. Dat houdt in dat de leerkracht hiermee:

 • nieuwe woorden helder en gestructureerd kan overdragen;
 • zorgt voor betekenisvolle interactie in de klas;
 • gericht werkt aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen) en heel belangrijk:
 • succeservaringen creëert, zodat de leerlingen zich competent voelen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Met woorden in de weer is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld door Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen. Sinds 2001 passen honderden leerkrachten in het land de aanpak met succes toe.

Route en traject: Met woorden in de weer®

Is het voor jullie school wenselijk of noodzakelijk dat het gehele leerkrachtenteam wordt getraind in het verbeteren van het woordenschatonderwijs aan de kinderen? Dan is Met woorden in de weer voor jullie de beste optie.

Het gehele traject bestaat uit een 2-daagse basistraining, gevolgd door een 1-jarig implementatietraject op jouw school.

Elk teamlid kan op zijn/haar eigen niveau deelnemen aan de training.

Klik hier voor de implementatieroute die een school volgt om Met woorden in de weer te implementeren in het team. 

Training Met woorden in de weer

Het hele leerkrachtenteam wordt in twee dagen geschoold in hoe ze kinderen meer en beter woordenschat kunnen leren. Tijdens de training komen onder meer aan de orde:

 • Hoe leer je de kinderen woordenschat? (kennis)
 • Hoe breng je het in praktijk? (vaardigheden)
De training is met 12 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met activiteitennummer 

 

Het implementatietraject

Het implementeren van Met woorden in de weer op school duurt ongeveer een jaar en kent drie fases:

Fase 1 – Aan de slag gaan en experimenteren

Daags na de 2-daagse cursus gaat de leerkracht direct met het geleerde aan de slag. Het woordenschatonderwijs wordt iedere dag geïntegreerd in de les. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

 • De op de basistraining uitgereikte map met oefeningen
 • Het praktijkboek Met woorden in de weer.

  Deze experimenteerfase duurt zo’n 2 à 3 maanden.

Fase 2 – Meer en beter

Meer woordenschat, meer jezelf verbeteren in je eigen vaardigheden; op tijd consolideren. Zo nu en dan een toetsje. Fase 2 duurt een half jaar.

Fase 3 – Van vaardigheid naar routine

In de derde en laatste fase moet de aanpak vanzelfsprekend worden, als het ware in je bloed gaan zitten. Deze fase duurt 3 à 4 maanden.

 Download het implementatietraject

Woordenschatcoördinatorentraining

Uit ieder team worden tijdens de 2-daagse basistraining een of twee woordenschatcoördinatoren aangesteld. Deze worden opgeleid als interne begeleider tijdens het implementatietraject, om de coaching voort te zetten na de afronding en te zorgen voor borging op de langere termijn. Tweemaal per jaar vinden 3-daagse trainingen en een losse terugkomdag plaats voor alle woordenschatcoördinatoren die in de implementatiefase zitten.

De training is met 24 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met activiteitennummer 5bqojVTBy9

 

Vervolgstudiedagen

Tijdens de implementatie is het mogelijk om extra begeleiding in te kopen in de vorm van studiedagen. De 2de studiedag is aan het eind van fase 1. De trainer van Rezulto legt klassenbezoeken af en bespreekt hoe het gaat, beantwoordt vragen en begeleidt de woordenschatcoördinator.

De 3e studiedag vindt plaats aan het eind van fase 2. Besproken worden o.a. de punten waar het team tegenaan loopt, de interactieve vaardigheden en hoe je kunt toetsen.

De training is met 6 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met activiteitennummer il4S3fdv9u

 

Assessment

Het implementatiejaar kan – indien gewenst – worden afgesloten met een individueel assessment. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Eerst wordt de praktijk getoetst in de klas, waarna na schooltijd het theoretische gedeelte volgt. Bij goed gevolg wordt een diploma uitgereikt.

Het praktisch gedeelte van het assessment is met 22 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met registratienummer KMIp5lfLLC

Het theoretisch gedeelte van het assessment is met 13 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. met registratienummer WVu6Yzqaiz

 

Inhaaltraining

De inhaaltraining is specifiek bedoeld voor (nieuwe) leerkrachten die de 2-daagse basistraining Met woorden in de weer hebben gemist. Gedurende twee opeenvolgende woensdagen worden deze leerkrachten ‘bijgespijkerd’, zodat ze ook aan de slag kunnen met de aanpak.

Woordenschatcoördinatorentraining

De eerstvolgende training vindt plaats op 3 momenten:
– dag 1: 17 november 2022 | 13:00 – 17:00 (online)

– dag 2: 15 december 2022 | 13:00 – 17:00 (online)
– dag 3: 3 februari 2023 | hele dag (fysiek)

Inhaaltraining

De eerstvolgende training vindt plaats op 2 momenten:
– dag 1: 2 november 2022

– dag 2: 16 november 2022

Meer weten over de training Met woorden in de weer?

Wat is Met Woorden in de Weer?

Wat is Met woorden in de weer?

Met woorden in de weer is een bekende woordenschataanpak die op veel scholen teambreed wordt ingezet om het woordenschatonderwijs te verbeteren. De aanpak beoogt een brede en diepe woordkennis bij leerlingen met een Nederlandse woordenschatachterstand. Om dit te bereiken richt de aanpak zich op verbetering van de leerkrachtvaardigheden: zij leren hoe ze het woordenschatonderwijs op hun school kunnen aanpakken.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoewel het leren van woorden in het onderzoek naar taalverwerving de laatste decennia steeds belangrijker is geworden, heeft dit voor leerkrachten weinig toepasbare resultaten opgeleverd. Nog steeds staan zij didactisch gezien vaak met lege handen. Met woorden in de weer is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld door Dirkje van den Nulft en Marianne Verhallen.

Het isbeen aanpak die leerkrachten en schoolteams de tools geeft om het woordenschatonderwijs in de klas praktisch in te vullen. Leerkrachten leren hoe ze in de les voorkomende woorden efficiënt en effectief kunnen aanbieden. Ze leren hoe ze de achterliggende betekenissen kort en krachtig kunnen uitleggen. Zo bouwen de leerlingen diepere kennis op achter de woorden en begrijpen en onthouden ze de woorden beter.

Wat biedt Met woorden in de weer?

Leerkrachten die de aanpak Met woorden in de weer leren gebruiken, kunnen:

 • Nieuwe woorden helder en gestructureerd overdragen
 • Zorgen voor betekenisvolle interactie in de klas
 • Gericht werken aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen) en – heel belangrijk:
 • Succeservaringen creëren, zodat de leerlingen zich competent voelen.
 

 

De basis van Met woorden in de weer

Een woord staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een heel netwerk: Een appel is eten, is lekker, maar is ook fruit, heeft een schilletje, is gezond, moet je goed kauwen enzovoort. Al deze betekenisaspecten verzamelen kinderen bij het woordlabel appel. En zo bouwen ze een pakketje kennis op – ofwel een concept – bijvoorbeeld: fruit. Deze woorden en betekenissen zijn niet als losse eenheden in het geheugen opgeslagen, maar in een hechte netwerkstructuur. Het woord appel hoort bij fruit, en hapje hoort bij eten. Het woord slokje hoort bij drinken, zoals honger een betekenisrelatie heeft met dorst. Om kinderen te helpen een goed gestructureerd netwerk van woordkennis op te bouwen, worden de woorden in logisch verband aangeboden, waarbij niet alleen de woordbetekenissen, maar ook de onderlinge betekenisrelaties duidelijk worden belicht. Als het goed gaat bouwen kinderen zo een goed gestructureerd woordenschatnetwerk op als fundament voor verder leren.

 

 

De praktijk van Met woorden in de weer

Bij Met woorden in de weer gaat het niet om aparte woordenschatlesjes, maar om korte, krachtige woordleermomenten, ingepast in de dagelijkse gang van zaken en interactie in de klas. De leerkracht staat centraal: hij of zij kiest de woorden, de volgorde, de clustering en de manier waarop ze worden ingeoefend. Hierbij wordt het didactisch model van de viertakt (Verhallen & Verhallen, 1994) als basis gebruikt. Dit geeft je als leerkracht houvast. De viertakt bestaat uit vier stappen:

 1. voorbewerken
 2. semantiseren
 3. consolideren
 4. controleren
 

 

Leren werken met Met woorden in de weer

Om de aanpak Met woorden in de weer met succes in te zetten is scholing nodig van het volledige schoolteam. Het gehele traject bestaat uit een 2-daagse basistraining Met woorden in de weer, gevolgd door een implementatietraject van een jaar. Gedurende de implementatie maken de leerkrachten zich de aanpak steeds meer eigen door deze dagelijks te integreren in de les. Daarbij krijgen zij hulp en ondersteuning van de woordenschatcoördinator, een collega die hier speciaal voor wordt opgeleid. Tussentijds kunnen nog twee vervolgstudiedagen worden ingepland, en het traject kan worden afgesloten met een assessment.