Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Taalbeleid

Managementtraining

Het taalverbetertraject ondersteunt het management van de school bij het ontwikkelen en uitvoeren van taalbeleid. Eerst volgt het management een tweedaagse training. Deze training is voornamelijk gericht op het brede kader: wat is taalbeleid met het oog op schoolsucces en wat zijn belangrijke voorwaarden voor planning en uitvoering hiervan.

Aandachtspunten bij de training:
 • inzicht en overzicht: wat is goed taalonderwijs vanuit de brede visie op taal;
 • veranderingsprocessen;
 • rollen en verantwoordelijkheden;
 • implementeren van de brede visie op taal;
  1. standaarden voor taalbeleidsplannen:
   doelstellingen
   formuleringen
   prioriteiten
   voorwaarden
   resultaten
Na de tweedaagse managementtraining volgen enkele coachingsmomenten gericht op de daadwerkelijke planning en uitvoering van de individuele scholen.

Aandachtspunten bij de coaching:
 • Opstellen en/of aanscherpen van het eigen taalbeleidsplan met gebruikmaking van een format: een kant en klaar voorbeeld van een taalbeleidsplan met inspiratiedocumenten waaruit scholen delen kunnen overnemen.
 • Collegiale consultatie met inachtneming van de standaarden.
 • Collegiale inspiratie en uitwisseling.
Meer weten over de Managementtraining? Mail naar info@rezulto.nl