Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Taalbeleid

Taaltoren

Taaltoren: samen bouwen aan taalbeleid
De studiedag Taaltoren is voornamelijk gericht op het creëren van draagvlak voor het nieuwe taalbeleid vanuit de brede visie. Het hele team krijgt de vertaalslag van deze visie naar het eigen onderwijs helder voor ogen.

Aandachtspunten:
  • inzicht en overzicht: wat is goed taalonderwijs vanuit de brede visie op taal;
  • hoe ziet dat er in de praktijk uit;
  • uitwisseling van ervaringen en inzichten;
  • wat is de stand van zaken in de eigen school;
  • wat zijn verbeterpunten in de eigen school;
  • wat zijn de prioriteiten vanuit de brede visie;
  • alle neuzen dezelfde kant op!
Download de brochure Taaltoren
Meer weten over de Taaltoren? Mail naar info@rezulto.nl