Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Taalbeleid

Aanpak | Cursusaanbod

Taalbeleid

Traject en aanpak
Goede schoolresultaten hangen direct samen met een goede taalontwikkeling. Een brede visie op taal zorgt ervoor dat alle leerlingen de kans krijgen op goede taalontwikkeling. Voor een school die vanuit dit perspectief het taalonderwijs voor haar leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 wil verbeteren is een goed uitgewerkt, breed gedragen taalbeleidsplan erg belangrijk.
Rezulto Onderwijsadvies heeft een uitgekiend verbetertraject ontwikkeld met als doel scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid, het creëren van draagvlak én handvatten te geven voor uitvoering van het beleid.

Opbrengst aan het eind van het verbetertraject:
  • Alle teamleden hebben inzicht in de brede visie op taal en maken de vertaalslag naar de eigen schoolsituatie.
  • Verbeterpunten en prioriteiten zijn gemeenschappelijk vastgelegd.
  • Er is een goed uitgewerkt taalbeleidsplan.
  • Er is draagvlak voor de inhoud van het taalbeleidsplan.
  • Er zijn handvatten voor de uitvoering van het taalbeleidsplan.
Het traject voor het verbeteren van de taalresultaten is opgezet voor meerdere scholen tegelijkertijd waarbij er veel aandacht is voor coaching en begeleiding van individuele scholen. Het traject bestaat uit: