Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Met Woorden in de Weer

Met Woorden in de Weer | Aanpak | Traject | Cursusaanbod | Praktijk | Veelgestelde vragen

Met Woorden in de Weer

Woorden staan centraal in het onderwijs. Kinderen met onvoldoende woordkennis blijven op alle fronten achter. Ze begrijpen de leerstof en de leerkracht niet; ze begrijpen stelselmatig te weinig van de lessen en kunnen onvoldoende meedoen. Ze leren dus te weinig bij. De aanpak Met Woorden in de Weer is dan ook door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft ontwikkeld met als doel het woordenschatonderwijs op de basisscholen te verbeteren.

Met Woorden in de Weer is geen methode maar het is een aanpak die zich richt op verbetering van de leerkrachtvaardigheden. De kwaliteit van het onderwijs staat en valt immers bij de kwaliteit van de juf of meester voor de klas. Een goede leerkracht kan ingewikkelde leerstof en vaardigheden helder en gestructureerd overdragen aan leerlingen. Een goede leerkracht werkt aan het vergroten van de taalvaardigheden van de leerlingen én tegelijkertijd aan het opbouwen van conceptuele kennis. Leerkrachten die goed woordenschatonderwijs geven, zijn goede leerkrachten want:
  • ze kunnen nieuwe woorden (= nieuwe kennis) helder en gestructureerd overdragen;
  • ze zorgen voor betekenisvolle interactie in de klas;
  • ze werken gericht aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen);
  • én heel belangrijk: ze creëren succeservaringen, zodat leerlingen zich competent voelen.
Effectief uitleggen en inoefenen van woorden en begrippen verhoogt de kwaliteit van niet alleen het woordenschatonderwijs maar uiteindelijk van het gehele handelen in de klas.
Doel van de nascholing is dan ook dat aan het eind van het traject álle leerkrachten op school voldoen aan de competenties van de aanpak Met Woorden in de Weer. Daarnaast is het van belang ervoor te zorgen dat bij afsluiting van het traject voldoende waarborgen zijn voor voortzetting in de toekomst. We focussen hierbij op snelheid en zichtbare resultaten: binnen 1 tot 1 ½ jaar hebben de leerkrachten de aanpak volledig in de vingers en zijn de effecten merkbaar bij zowel leerkrachten als leerlingen.

Download de brochure Met Woorden in de Weer