Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Aanpak | Cursusaanbod

Cursusaanbod

Managementtraining en coaching
Het taalverbetertraject ondersteunt het management van de school bij het ontwikkelen en uitvoeren van taalbeleid. Eerst volgt het management een tweedaagse training. Deze training is voornamelijk gericht op het brede kader: wat is taalbeleid met het oog op schoolsucces en wat zijn belangrijke voorwaarden voor planning en uitvoering hiervan.

Aandachtspunten bij de training:
 • inzicht en overzicht: wat is goed taalonderwijs vanuit de brede visie op taal;
 • veranderingsprocessen;
 • rollen en verantwoordelijkheden;
 • implementeren van de brede visie op taal;
  1. standaarden voor taalbeleidsplannen:
   doelstellingen
   formuleringen
   prioriteiten
   voorwaarden
   resultaten
Na de tweedaagse managementtraining volgen enkele coachingsmomenten gericht op de daadwerkelijke planning en uitvoering van de individuele scholen.

Aandachtspunten:
 • Opstellen en/of aanscherpen van het eigen taalbeleidsplan met gebruikmaking van een format: een kant en klaar voorbeeld van een taalbeleidsplan met inspiratiedocumenten waaruit scholen delen kunnen overnemen;
 • Collegiale consultatie met inachtneming van de standaarden;
 • Collegiale inspiratie en uitwisseling.
Meer weten over de Managementtraining? Mail naar info@rezulto.nl

Taaltoren: samen bouwen aan taalbeleid
De studiedag Taaltoren is voornamelijk gericht op het creëren van draagvlak voor het nieuwe taalbeleid vanuit de brede visie. Het hele team krijgt de vertaalslag van deze visie naar het eigen onderwijs helder voor ogen.

Aandachtspunten:
 • inzicht en overzicht: wat is goed taalonderwijs vanuit de brede visie op taal;
 • hoe ziet dat er in de praktijk uit;
 • uitwisseling van ervaringen en inzichten;
 • wat is de stand van zaken in de eigen school;
 • wat zijn verbeterpunten in de eigen school;
 • wat zijn de prioriteiten vanuit de brede visie;
 • alle neuzen dezelfde kant op!
Download de brochure Taaltoren
Meer weten over de Taaltoren? Mail naar info@rezulto.nl