Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Met Woorden in de Weer

Met Woorden in de Weer | Aanpak | Traject | Cursusaanbod | Praktijk | Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de antwoorden van de opdrachten uit het praktijkboek
Met Woorden in de Weer?

Antwoorden bij de opdrachten vind je hier.

Aan welke competenties werk je bij de aanpak Met Woorden in de Weer?
Voor een overzicht van de competenties klik hier.

Hoe kun je de resultaten meten op het gebied van woordenschatonderwijs?
Bij het meten van de leerling-resultaten is het goed om onderscheid te maken tussen methodeafhankelijke toetsen (de toetsen van de aangeleerde woorden in de klas) en de methodeonafhankelijke toetsen (de toetsen waarbij je leerlingen kunt vergelijken met het gemiddelde in Nederland).
Veel gebruikte methodeonafhankelijke toetsen voor woordenschat zijn de TAK en de Citotoetsen. Deze toetsen zijn een steekproef van willekeurig gekozen woorden die niet direct een relatie hebben met het eigen woordenschataanbod.
Voor een leerkracht is het belangrijk te weten hoe de leerlingen scoren op methode-afhankelijke toetsen: kennen de kinderen de woorden die zijn aangeboden in de les? En kunnen ze de woorden gebruiken en toepassen tijdens lessen en activiteiten? Als de leerkracht de woorden goed aanbiedt en daarna veel en gevarieerd herhaalt zullen op de korte termijn grote successen geboekt worden.
Een team dat intensief Met Woorden in de Weer gaat zal op de korte termijn resultaten zien op het eigen woordenschatonderwijs. Als de aanpak eenmaal goed is ingevoerd zul je op langere termijn (na drie jaar) ook vooruitgang zien op de methode-onafhankelijke toetsen.

Kan ik ook als individuele leerkracht een training volgen?
De training Met Woorden in de Weer is een teamgerichte training op leerkrachtvaardigheden. Het gaat hierbij om een uitgekiend traject gericht op concrete resultaten voor álle leerlingen. We werken dan schoolbreed aan visie én vaardigheden. Wij verzorgen daarom geen trainingen voor individuele leerkrachten of begeleiders. Scholen die in het verleden een tweedaagse teamtraining hebben gevolgd bieden we wel de mogelijkheid om nieuwe leerkrachten te laten deelnemen aan een inhaalcursus.

Kan ik de consolideerkoffer bestellen?
De consolideerkoffer bevat allerlei boeken en andere materialen om de aangeboden woorden veel en gevarieerd te herhalen. Het is een koffer die exclusief als cursusmateriaal wordt geleverd aan scholen die bij ons de Met Woorden in de Weer cursus volgen. Helaas is er geen mogelijkheid om de consolideerkoffer los aan te schaffen.

Kan ik het grote consolideerboek bestellen?
Het grote consolideerboek bevat 88 spelletjes om de aangeboden woorden veel en gevarieerd te herhalen. Dit boek wordt exclusief geleverd aan scholen die bij ons de Met Woorden in de Weer cursus volgen. Helaas is er geen mogelijkheid om de consolideerboeken los aan te schaffen.

Is de aanpak Met Woorden in de Weer ook geschikt voor het SBO?
In het speciaal basisonderwijs is gebleken dat Met Woorden in de Weer een effectief middel is om de woordenschat van de zwakkere leerlingen uit te breiden. De aanpak zorgt voor structuur, visuele ondersteuning en systematische herhaling waardoor ook de zwakkere leerlingen geprikkeld worden, mee kunnen doen met de lessen en succes ervaren. Inmiddels hebben meerdere sbo-scholen de aanpak geïmplementeerd. Lees het verhaal van één van deze scholen.

Is de aanpak Met Woorden in de Weer ook toe te passen in de VVE?
In de VVE geeft een goede woordenschatontwikkeling kinderen een goede startpositie bij hun schoolloopbaan. De aanpak Met Woorden in de Weer zorgt op een speelse manier voor structuur, visuele ondersteuning en systematische herhaling waardoor ook de allerkleinsten snel en effectief hun woordenschat kunnen uitbreiden.

Welke boeken zijn er verschenen over woordenschatonderwijs?
De belangrijkste boeken die verschenen zijn over woordenschatonderwijs zijn:
  • Woorden Leren, Woorden Onderwijzen
    M. Verhallen en S. Verhallen, CPS Hoevelaken, 1994 - verkrijgbaar in de boekhandel en via internet. Dit is het handboek voor goed woordenschatonderwijs waarin je alle achtergrondinformatie kunt vinden.
  • Met Woorden in de Weer. Praktijkboek voor het basisonderwijs
    Van den Nulft en Verhallen, Coutinho-Bussum, 2009 - verkrijgbaar in de boekhandel en via internet. Dit boek maakt de vertaalslag van de theorie naar de praktijk en behandelt de instrumenten van woordenschat. Dit boek is ook cursusmateriaal voor de teamtraining Met Woorden in de Weer.
  • Handboek Nederlands als Tweede Taal voor het Basisonderwijs
    Folkert Kuiken e.a., Thieme Meulenhoff, 2005 - verkrijgbaar in de boekhandel en via internet. Dit boek is een handboek voor NT2 onderwijs. Hoofdstuk 4 is geheel gewijd aan woordenschat.
Verder zijn er diverse artikelen verschenen over woordenschatonderwijs.


Waar kan ik meer informatie vinden over LOGO 3000?

Staat je vraag er niet bij? Mail naar info@rezulto.nl