Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Met Woorden in de Weer

Met Woorden in de Weer | Aanpak | Traject | Cursusaanbod | Praktijk | Veelgestelde vragen

Cursusaanbod

Tweedaagse teamtraining
Inhaalcursus
Woordenschatcoördinatoren
Vervolg studiedag
Schoolbegeleiders

Tweedaagse teamtraining
De tweedaagse teamtraining Met Woorden in de Weer wordt gegeven op twee aaneensluitende dagen. We kunnen desgewenst de training bij jullie op school verzorgen. Veel scholen geven er echter de voorkeur aan dit buitenshuis te doen: de school gaat het traject immers in als team en zo wordt de training tegelijkertijd ook een stukje teambuilding.

Voor aanmelden en meer informatie kun je het beste een e-mail sturen naar info@rezulto.nl

[naar boven]

Inhaalcursus
Inhoudelijk is de inhaalcursus vergelijkbaar met de tweedaagse teamtraining Met Woorden in de Weer. Deze cursus is dan ook specifiek bedoeld voor (nieuwe) leerkrachten van scholen die een tweedaagse Met Woorden in de Weer training hebben gevolgd, maar die door omstandigheden deze training niet hebben kunnen bijwonen. Gedurende twee opeenvolgende woensdagen worden leerkrachten 'bijgespijkerd', zodat ze in de praktijk aan de slag kunnen met de aanpak.

De eerstvolgende inhaalcursus vindt plaats op woensdag 21 en woensdag 28 juni 2017 in Regardz Planetarium te Amsterdam.

[naar boven]

Woordenschatcoördinatoren
In het hele traject van Met Woorden in de Weer is een belangrijke rol weggelegd voor één of meerdere interne coördinatoren. Een interne coördinator is immers altijd aanwezig en kent de school en het team heel goed waardoor het makkelijker is om het verloop van het traject precies te volgen. Daarnaast zal de externe begeleider na afloop van de implementatieperiode verdwijnen. Het zou zonde zijn als daarmee ook alle expertise de school uitgaat. Het is dus voor zowel de voortgang tijdens de implementatieperiode én voor de borging daarna belangrijk dat er binnen de school iemand verantwoordelijk wordt gemaakt voor het hele traject. De opleiding voor woordenschatcoördinatoren bestaat uit een tweedaagse training en coaching van de begeleider die de implementatie van Met Woorden in de Weer op de school begeleidt.

De eerstvolgende training voor woordenschatcoördinatoren vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 juni 2017 op landgoed Huize Bergen te Vught.

Deze training is bedoeld voor afgevaardigden van scholen die een tweedaagse Met Woorden in de Weer training hebben gevolgd en die verantwoordelijk worden voor het traject als woordenschatcoördinator.

[naar boven]

Vervolg studiedag
Een school kan er voor kiezen een vervolg studiedag in te plannen. Deze vervolg studiedag is een verdieping op de reeds aanwezige kennis en praktijkervaring. We zetten in op routinematig handelen en trekken de lijnen door naar ontwikkelende interactie. Specifiek aansluitend bij het woordenschatonderwijs komen dan meestal de volgende onderwerpen aan de orde: wanneer en hoe creëer je ruimte voor interactieve verwerking van aangeboden woorden, welke vragen doen er toe en welke werkvormen hanteer je zodat álle leerlingen de kans krijgen om mee te praten. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de behoefte van het team, andere onderwerpen aan de orde komen.

[naar boven]

Schoolbegeleiders
De gehele implementatie van Met Woorden in de Weer kan slechts begeleid worden door een hiertoe gecertificeerde schoolbegeleider. Met schoolbegeleidingsdiensten wordt een licentieovereenkomst afgesloten om in samenwerking de Met Woorden in de Weer trajecten te verzorgen. Speciaal voor schoolbegeleiders die de begeleiding gaan uitvoeren, organiseren wij tweedaagse cursussen die precies aansluiten op de teamtraining en specifiek ingaan op de begeleiding van het traject. Een dergelijke training kan in onderling overleg worden georganiseerd.

[naar boven]