Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Taalvaardigheid | Taalontwikkeling | Taalbeleid

Aanpak

Een Brede Visie: taalbeleid ingebed in het gehele onderwijsbeleid
Taal leren is niet alleen een doel op zich maar taal is vooral ook een middel om te komen tot het verwerven van kennis en vaardigheden op allerlei andere terreinen. Taalbeleid beperkt zich dan niet alleen tot het vak taal maar is duidelijk bedoeld om de opbrengst van het onderwijs in álle vakken te verhogen. Een school die wil inzetten op schoolsucces voor álle kinderen maakt een omslag in haar onderwijsbeleid. Deze school is zich er van bewust dat een goede taalontwikkeling de basis vormt voor verbetering van heel het onderwijs en benut alle kansen om taal (= kennis) te verwerven. Dit vereist van leerkrachten niet alleen een andere visie op taal en onderwijs, maar ook specifieke didactische kennis en een breed repertoire aan vaardigheden.

Onze visie

Al onze activiteiten opereren vanuit deze 'brede visie' op taal. De leerkrachten staan voor ons centraal. Het is immers de juf of meester voor de klas die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Bij het trainen en begeleiden van scholen werken wij vanuit de sleutelbegrippen gemeenschappelijkheid, samenhang, focus op resultaten (evidence-based practice) en planmatig werken. Wij willen daarmee een directe bijdrage leveren aan een onderwijsbeleid waar kinderen de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen die kunnen meepraten, meedenken en meedoen in de maatschappij.