Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Taalvaardigheid | Taalontwikkeling | Taalbeleid

Taalontwikkeling

Nieuwe kansen: taalontwikkeling de hele dag door
Tijdens alle lessen zijn spreken en luisteren en/of lezen en schrijven voortdurend aan de orde: elke onderwijssituatie is in principe een taalleersituatie. Voor de communicatie, de sociale en emotionele ontwikkeling én voor het leren is een goede woordenschatontwikkeling een eerste vereiste. In de klas moeten leerlingen zowel mondeling als schriftelijk onder woorden kunnen brengen wat ze willen zeggen, en ze moeten kunnen begrijpen wat hun omgeving zegt of schrijft.

De focus ligt dus op woordenschat. Woorden zijn de bouwstenen van de taal en tegelijk ordenen en verdiepen ze het denken. Een leerkracht die haar of zijn onderwijs zodanig weet in te richten dat elke les een steentje bijdraagt aan de woordenschatontwikkeling geeft de leerlingen een geweldige basis om mee te praten (het kind begrijpt alles wat er wordt gezegd en kan zich goed uitdrukken in de communicatie), om mee te denken (het kind heeft gekoppeld aan de woorden veel achterliggende begrippen verworven en is in staat veel en flexibel relaties te leggen tussen woorden en begrippen) en om verder te leren (nieuwe kennis kan makkelijker worden aangehaakt).