Home | Contact | Artikelen | Brochures | Algemene Voorwaarden

Taalvaardigheid | Taalontwikkeling | Taalbeleid

Taalvaardigheid

Taalvaardigheid is gekoppeld aan schoolsucces
Van het allereerste begin is taalontwikkeling verstrengeld met cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Een woord is zowel een eenheid van taal (de woordvorm) als een eenheid van denken (de achterliggende betekenislading: een idee, begrip of concept). Kinderen met diverse thuisachtergronden komen bij elkaar op school. Ze zijn in verschillende gezinnen opgegroeid en hebben niet allemaal dezelfde (taal-)ervaringen. Dit heeft verreikende gevolgen voor de onderwijskansen. Bij nagenoeg alle klassenactiviteiten is taal in het geding en kinderen die talig minder makkelijk mee kunnen, hebben minder kansen om goed te participeren en te presteren in de klas. Daardoor zullen ze steeds meer achterraken. Taal leren en leren vallen naadloos samen. Kinderen die talig niet mee kunnen komen, ondervinden ook problemen bij het leren. Het omgekeerde is echter ook waar: een goede taalontwikkeling is de meest directe weg naar schoolsucces.